• fredag , 14 juni 2024

Fra en mølleramt nabo

Da der skulle kæmpe vindmøller op ved os, fik vi at vide at det ikke ville genere os

Men vindmølleopstiller løj, kommunen løj, og i dag har vi over 70 timers skyggekast, privat dB
Målinger viser op til 50 dB og har haft målt lavfrekvens støj.
Og der var den oppe at toppe 30 dB, det var sådan huset runget som en stor bas til en koncert.
Skal siges at jeg lavet indsigelse inden møllerne kom, og klaget til kommune efterfølgende over støj og skygge, men uden held desværre, ingen vil lytte..
Vil til sidst sige kæmp med næb og kløer, for der er ingen hjælp at hente når de er sat op.

PS. Mit hus har tabt 200 tusinde i værdi plus jeg tabt min retssag mod mølle opstiller – det kostede yderligere 55.000 kr.

Afsender er nabo til 3 stk 3MW kæmpevindmøller fra Vestas. Han fik 25.000 kr. i erstatning.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar