• torsdag , 20 juni 2024

Beskyt naboer mod støj

Før opsætning af vindmøller skal kommunen ifølge miljøvurderingsloven blandt andet foretage høring af borgerne.

John Snedker inviterer borgerne samt nogle mennesker der har sat sig ind i problematikken omkring de følgende støjproblemer, for at give ”en nuanceret debat”.

Der findes ingen lov der siger at kommunen skal stille møller op. Derimod skal kommunen følge sundhedsloven, miljøvurderingsloven og EU traktatens artikel 174.

Hr. Snedker angiver 1. juli i Jyske Vestkysten han stoler på bekendtgørelsens beskyttelse af mennesker, og at staten har forventninger til at kommunen stiller møllerne op.

Så vil jeg spørge ham hvorfor 1/3 af danske boliger ikke er beskyttede mod lavfrekvent støj og hvilken støjgrænse der er gældende når en vindmølle kører med maksimal effekt. Der gælder nemlig ingen støjgrænse. Og det ved han. Han ved også at møllerne på havet kommer til at producere billigere om få år.

Lægeforeningen skriver at støjgrænserne i bekendtgørelsen er for høje. Når kommunen angiveligt er kritisk overfor Miljøstyrelsen kan han spørge hvem der i denne styrelse har en højere sundhedsfaglig kompetence

Hr. Snedker agerer som en embedsmand der er under stærk indflydelse af vindmølleindustrien og ikke som en værdigt folkevalgt, hvis vigtigste opgave er at beskytte borgerne.

Regeringens mål er at 50 % af elforbruget skal komme fra vindmøller. Dette mål skal være opfyldt i 2020. Dette indebærer ikke at de skal stå på land eller at de sættes op før man har styr på nabobeskyttelsen.

Peter Prinds
Koldingvej 201
6070 Christiansfeld

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar