• søndag , 22 maj 2022

Genindfør den sunde fornuft

Genindfør den sunde fornuft
Vi ved, at der er en sammenhæng mellem støj og søvnproblemer. Vi ved også, at der er en sammenhæng mellem søvnproblemer og helbredsskader. Vi ved, at 29% af de nærmeste naboer til de STORE vindmøller oplever søvnproblemer (jf. vindindustriens egen undersøgelse udført af Jysk Analyse i 2012).
Kolding Kommunes borgmester bad for et år siden miljøministeren om at bekræfte overfor ham, at der ikke var helbredsrisici forbundet med at stille store vindmøller op på land, tæt på naboer. Miljøministeren kunne ikke bekræfte dette. Miljøministeren har også flere gange i samråd udtalt, at helbredsrisici ikke kan udelukkes.
Blandt andet af denne grund, besluttede ministeren i 2013 at der skulle laves en videnskabelig undersøgelse vedr. forbindelsen mellem vindmøllestøj og hjertekarsygdomme. Den påtænkte undersøgelse har været gennem sundhedsstyrelsens videnskabelige bedømmelsesudvalg. Formand Prof. Overlæge dr. med. Jens Peter Bonde konkluderer: ”Undersøgelsen er primært begrundet i resultater fra en række studier her i landet og internationalt vedrørende øget risiko for hjertekarsygdom i relation til at have sin bopæl tæt på trafikerede områder og lufthavne. Udvalget finder, at der er tale om et velbegrundet og gennemførligt projekt fra et stærkt projektkonsortium.”
På trods af, at undersøgelsen opfattes som værende velbegrundet, går både ministrene og vindmølleforeningen ud med den samme udmelding, nemlig at kommunerne ikke skal tillægge undersøgelsen værdi, og blot blive ved med at stille store vindmøller op tæt på naboer. ”Det er intentionen og vores forventning, at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne”, skriver ministrene i brevet. Ministrene mener åbenbart, at undersøgelsens resultat er givet på forhånd, hvilket må vække undren og fremstår som enormt arrogant!
Heldigvis har en del kommuner så meget respekt for deres borgere, at de trods ministrenes formaninger har besluttet at afvente undersøgelsens resultat inden de fortsætter opstillingen af vindmøller på land. Der er nemlig rigtig mange indicier på, at naboskabet til store vindmøller er helbredsskadeligt. Det er måske ikke videnskabelig bevist, at der er en sammenhæng, men det er så men heller ikke bevist, at der IKKE er det! Burde denne tvivl ikke komme naboerne til gode indtil man kender svaret fra undersøgelsen?

Ministerformaninger

Ministrenes formaninger overfor kommunerne bliver især absurd fordi en fortsat udbygning med vindmøller i Danmark ikke bidrager til at give vores klode et bedre klima – ikke et eneste gram CO2 spares på denne konto! Derimod medfører udbygningen af store vindmøller på land ødelagte landskaber, naturværdier, dyreliv og måske også menneskeliv. Med udbygningen følger også en garanti for stor forsyningsusikkerhed i Danmark, og en garanti for import af mere atomkraft til danske stikkontakter (pt. 14%). En udskydelse af opstillingen af vindmøller med et par år, indtil vi kender resultatet af undersøgelsen, har ingen som helst betydning for klodens klima, men kan få stor betydning for de mennesker som skal leve som naboer til disse vindmøller.

I deres udmelding til kommunerne giver ministrene udtryk for blind idealisme. Idealisme er fint, men en god portion realisme er også nødvendig for at finde de varige løsninger på klodens store udfordringer. Hvad den igangværende undersøgelse angår, kan jeg kun anbefale de nye ministre til at genindføre den sunde fornuft som ledesnor, og respekten for andre mennesker.
Usikkerheden må komme naboerne til gode, og man må selvfølgelig ikke tillade opstillingen af flere store vindmøller på land, tæt på naboer, indtil man kender konsekvenserne heraf for naboernes helbred.
Tone Brix-Hansen
Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
Engvej 6
4780 Stege

Relaterede indlæg

3 Kommentarer

 1. Henriette Jensen
  2. april 2014 at 13:29 Svar

  Lige opklarende, så ingen usandheder fremgår af ovenstående udsagn:

  Den undersøgelse som du henviser til, viser at 4 % af de adspurgte oplever at deres søvn påvirkes af vindmøllerne og kun 5 % af de adspurgte hører lyd i huset, hvor alle andre hører lyde andre steder på grunden eller slet ikke hører noget.

  Altså kan der ikke drages konklusioner om, at støj fra vindmøller og helbredsmæssige konsekvenser hænger sammen.

  Derudover kan der jo knyttes den overvejelse at de 4 % der oplever, at deres søvn påvirkes, jo ikke har svaret på, om deres søvn ligeledes påvirkes af dyrelyde, susen i vinden, lyde fra traffikerede veje, lyde fra naboer, lyde fra gøende hunde og klagende katte osv. i den dur af ting, som nogle mennesker allerede den dag i dag klager over, at de får deres nattesøvn ødelagt af.
  Men jeg er vis på at disse mennesker ikke fejler noget, og det håber jeg da heller ikke Landsforeningen Naboer til Vindmøller hævder?

  Hos os er vi naboer til havnen, og derfor har en mågekoloni lavet fort i vores karré. Så hele sommeren, når jeg skal have åbne vinduer pga. varmen, så må jeg døjes med mågeskrig fra morgen til aften. Disse kære fugle holder nemlig ikke pauser, de afløser bare hinanden – i modsætning til vindmøllerne, der jo faktisk kun larmer, når vinden tager til i kraft og kommer op på 6-8 meter per sekund.

  God vind derude, og en opfordring herfra til at læse FNs klimarapport, der blev færdig her for et par dage siden. http://ipcc-wg2.gov/AR5/

 2. Peter Prinds
  7. april 2014 at 23:38 Svar

  Jysk Analyse viser at dersom man kommer længere væk fra møllerne , så mindskes søvnforstyrrelserne.

  Afstand procent
  501-750 29%
  751-1000 15%
  1001-1500 7%
  1501-2000 2%

  Så den nævnte undersøgelse er netop beviset på at vindmøllerne er problemet. At søvn problemer giver øget sygdom ved man udmærket fra eget hjerte men også fra internationale undersøgelser med omkring 600.000 undersøgte mennesker.

  Satsning på vindmøller begrundes primært med hensynet til klimaet, og til beskæftigelse og eksport.

  Trods udbygning af vindmølleparker med målet at reducere CO2udledningen er resultatet det stik modsatte.
  Kun lande svarende til 15 % af CO2udledningen er bundet til Kyotoaftalen.
  Vindmøller vil under de givne forudsætninger aldrig kunne bidrage til verdens energiforbrug i afgørende grad.
  Det faktum at man ikke kan lagre strømmen sammenholdt med et tåbeligt CO2kvote system betyder at tilladelsen til udledning af CO2 blot eksporteres til eksempelvis Tyskland, der udnytter disse tilladelser til øget afbrænding af kul.

  Det Internationale Energiagentur, IEA:
  “Verdens kulforbrug vokser så voldsomt, at det er i fuldstændig modstrid med alverdens lederes ambitioner om at begrænse CO2-udledningen. Helt konkret ventes forbruget at stige med 1,2 milliarder ton frem mod 2017. Det svarer til det samlede forbrug for USA og Rusland i dag. Trods mange landes ambitioner om at begrænse afhængigheden af kul, så fortsætter den globale efterspørgsel med at vokse. Frem mod 2017 vil forbruget af kul stige i enhver region på Jorden”.

  Så i stedet for at betragte vindmøllen, som er en meget dyr energiproduktion uden effekt på klimaet, med stor beundring og følelsen af aflad, burde man bruge den innovationskapacitet vi berømmer os for til at holde os på forkant med omverdenen. Kræfterne skal i stedet anvendes på holdningspåvirkning af de lande, der bidrager mest til luftforureningen, samt på udvikling af en energiproduktion der på enhver måde kan konkurrere med kul.

  Når man henviser til denne FN klimarapport, må man forventelig lægge værd på den, og så har man overhovedet ikke tid til at lege med vindmøller, så er man tvungen til helt andre tiltag.

  Det er ærgerligt at man kan sove så dårligt at man ønsker at andre også skal sove dårligt.

  .

 3. Tone Brix-Hansen
  8. april 2014 at 09:11 Svar

  Det er korrekt, at undersøgelsen viser at det 4% af dem som bor helt ud til 2 km væk fra møllerne, som får forstyrret deres nattesøvn. De aller fleste adspurgte naboer, bor mellem 1,5 og 2 km væk fra møllerne, så det er klart, at når man ser helt overordnet på det, så er det få, som bliver generede. Men det relevante her er ikke at se på dem som bor længst væk, men dem som bor tættest på møllerne, og det er dem jeg referer til. Og så er det altså 29% af de naboer der bor “på støjgrænsen” som får forstyrret deres nattesøvn, og 50% af dem, som er generede af møllerne. Dette viser netop, at der er behov for større afstand mellem mennesker og møller, så man når der ud, hvor ikke så mange naboer er generede.

Skriv en kommentar