• fredag , 1 december 2023

PRESSEMEDDELELSE: 29% af vindmøllenaboerne får ødelagt deres nattesøvn

En ny undersøgelse foretaget af vindmølleindustriens eget informationsorgan ”VidenOmVind” (VOV) viser, at hele 29% af de naboer, der bor op til 750 m fra en kæmpevindmølle oplever at få deres nattesøvn forstyrret af vindmøllerne.
Dette er en farligt høj andel af naboerne, når man ved, at forstyrret nattesøvn over tid giver stress-symptomer og er sygdomsfremkaldende.

Over halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, som bor nærmere vindmøllerne end 750 m, oplever gener forbundet med møllerne. For de flestes vedkommende endog store gener. Ikke overraskende er det støjen, der generer naboerne mest. I Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller er vi ikke overraskede over, at så mange af de nærmeste naboer oplever gener ved det snurrende og larmende naboskab. Det harmonerer meget godt med de oplevelser, som vi ved, at naboerne til kæmpevindmøller har.

Hvis vi ser på tallene for de naboer, som bor nærmere møllerne end 1 km, så kan 89% af dem høre møllerne ved deres hjem, mens 53% af dem, som bor 1- 1,5 km fra møllerne, kan høre dem. Lidt mere overraskende er det, at hele 26% af dem, som bor længere væk end 1,5 km, også hører møllerne ved deres hjem.

62% af dem, som bor nærmest møllerne, og som kan høre lyden, bemærker den lavfrekvente støj som en dyb brummen. Det samme gælder ca. halvdelen af dem, som bor 1-1,5 km væk. På baggrund af det foreliggende materiale fremgår det, at 37% af de respondenter, som hører den lavfrekvente støj, også hører den inden døre. For 10% af respondenterne er den endog mest fremtrædende inde i huset. Det fremgår dog ikke, hvor disse respondenter bor, men et kvalificeret gæt siger, at det igen er de nærmeste naboer, som er hårdest ramt, og at andelen blandt disse således er endnu højere end de for undersøgelsen gennemsnitlige 37%.

Ovenstående viser med al ønskelig tydelighed, at der er behov for en kraftig stramning af reglerne for, hvor tæt på naboer man må placere vindmøller, og at støjregulativet omgående må skærpes, så kravet bliver 35 dB ligesom for al anden industri.

Venlig hilsen
Tone Brix-Hansen
Bestyrelsesmedlem, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
Engvej 6 4780 Stege 55 81 23 55

Link til undersøgelsens baggrundsmateriale

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar