• torsdag , 13 juni 2024

Høring af Miljøstyrelsens vejledning om vindmøllestøj – LNtK protesterer

I Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller bruger vi vores ret til at afgive høringsvar til regeringens nye lovforslag. Når der bliver fremsendt lovforslag, som vedrører vindmøllenaboers rettigheder, gør vi opmærksom på lovens negative konsekvenser for landdistrikternes beboere. Vindmøllenaboerne eller “lokalbefolkningen”, som vi bliver kaldt i officielle sammenhænge, står sammen mod en enorm indflydelsesrig industri. Vi gør opmærksom på DET DER BETYDER ALVERDEN FOR OS, nemlig landbefolkningens helbred og livskvalitet. Vestas’ slogan:”It means the world to us” refererer til gengæld til koncernens eksportmarked og de for branchen nødvendige støtteordninger.

Med venlig hilsen
Henriette Vendelbo / Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

______________________________

Høringssvar fra LNtK:

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K
7. september2020

Høringssvar vedr. lovforslag – journalnummer 2020-8994

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller protesterer hermed over lovforslaget med følgende bemærkninger:

1. Lovforslaget tager ikke hensyn til naboernes tarv
og godkender dermed igen vindmøllebekendtgørelsens utilstrækkelige støjregler. Lovforslaget er udelukkende motiveret af regeringens klimamål og opfyldelsen af planen om en omfattende elforsyning med vindmøllestrøm. Regeringen svigter dermed landbefolkningen ved den planlagte forhøjede lokkepræmie til kommunerne. Vindmøllerne skal åbenbart op og derfor skal der bruges ”gulerod” og/eller ”pisk”.
For kommunernes vedkommende bliver det til en gulerod, mens naboerne skal føle pisken. (Tænketanken Concito’s anbefalinger i wind2050.dk/publications – Lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter – Opsamling på wind2050-projektet by Concito)
Hensigten med lovændringen er at pacificere landbefolkningen, men i realiteten skaber den massive konflikter mellem borgerne og kommunen. De nærmeste naboer skal spises af med det minimale årlige beløb på 5.000 kroner, mens kommunerne skal overtales med den økonomisk gevinst til Grøn Pulje Ordningen. Landdistrikternes familier havner i en meget vanskelig situation. Deres stemmer får betydeligt mindre vægt, når kommunernes økonomiske overvejelser betyder mest. Når der betales 125.000 kroner per MW bliver en vindpark med f.eks. 5 anlæg en mærkbar indtægtskilde for kommunen. Dermed er borgernes argumenter mod vindkraftanlæg reduceret til en ligegyldig formalitet.

2. Der er ikke taget hensyn til de mennesker, der skal leve i nærheden af disse gigantiske maskiner.
Vestas’ nye og meget brugte model 117v er tæt på 4 MW og genererer dermed omkring 500.000 kroner fra opstilleren. En vindmølle står ikke alene, men bliver bygget i såkaldte vindparker og udløser ca. 2.500.000 ved 5 anlæg. Her er Vestas’ brochure over deres model 117v: Vestas brochure 4 MW platform

Danmarks Vindmøllebekendtgørelse er ikke blevet ændret i takt med de nye vindkraftanlægs størrelse og MW tal. I Vestas’ vedhæftede brochure oplyser producenten et par tekniske detaljer, som Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen bør tænke over. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller fremhæver, at Vestas V117-3,45 MW møllen efter brochurens oplysninger har en:
18 GWh produktion ved en vindhastighed på 10 m/s
14 GWh produktion ved en vindhastighed ved 8 m/s
og lidt over 8 GWh ved 6 m/s vindhastighed.
Vindkraftanlægget stopper driften ved en vindhastighed på 25 m/s.
Men hvad er produktionen ved en vindhastighed mellem 10 m/s og 25 m/s? Hvorfor findes der ingen støjgrænser ved andre vindhastigheder end 6 m/s og 8 m/s? Hvorfor vil statens myndigheder ikke gøre en indsats for rutinemæssigt at kontrollere vindmøllestøj ved målinger i familiernes hjem og dermed beskytte lokalbefolkningen i de danske landdistrikter?

3. Kommunerne har ikke lovhjemmel til at kræve støjmålinger i vindmøllenaboernes hjem.
Dermed har naboerne ingen mulighed for at bevise vindmøllestøjens styrke og evt. overskridelse af støjgrænsen. Kommunerne har formelt det fulde ansvar for vindparkens lovlige drift, men ingen som helst mulighed for at kontrollere vindmøllernes støjudsendelse og virkningen på menneskers helbred og velvære. Kommunerne bliver med økonomiske virkemidler ”overtalt” til at give tilladelser til vindparker og samtidigt belønnet for at glemme deres manglende rettigheder overfor opstilleren.

Med venlig hilsen
Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
Karsten Drøjdal/ Næstformand

Hent LNtK Høringssvar vedr. lovforslag journalnummer 2020-8994 (002)

Hent Miljøstyrelsens høringsbrev Miljøstyrelsen høringsbrevvindmølle (002)

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar