• onsdag , 24 april 2024

Teknisk forhøring vedr. grænseværdi for lavfrekvent støj

Pressemeddelelse fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

15. juni 2011

I øjeblikket pågår der en teknisk forhøring vedr. indførelsen af en grænse for, hvor meget lavfrekvent støj en vindmølle må påføre naboerne. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller deltager i denne tekniske forhøring.

Normalt mener vi, at et sådant arbejde skal foregå i udvalget og ikke i medierne, men da Miljøstyrelsen dels har valgt at udsende en pressemeddelelse d. 25. maj 2011, hvori de nævner at såvel vi som Aalborg Universitet har været med i drøftelserne, dels har gjort det tekniske notat offentligt tilgængeligt på deres hjemmeside, så bliver vi naturligvis også nødt til at melde offentligt ud. Vi kan på ingen måder stå inde for det notat, der er i teknisk forhøring.

En af årsagerne til, at den tekniske forhøring blev igangsat er, at miljøminister Karen Ellemann ønsker if. den pressemeddelelse der blev udsendt d. 27. januar 2011, at få beroliget de mange borgere, som udtrykker dyb bekymring for den lavfrekvente støj.

Miljøstyrelsen har åbenbart misforstået opgaven fuldstændigt, for hvis man forestiller sig, at de nye regler bliver udformet, som Miljøstyrelsens notat beskriver, så vil bekymringen blive markant større.

Miljøstyrelsen har måske forstået det sådan, at det drejede sig om at skaffe plads til vindmøllerne, indtil nu har alle rapporter incl. dem der er kommet fra DELTA, som jo er referencelaboratorium for Miljøstyrelsen vist, at kæmpevindmøllerne ikke vil kunne overholde en lavfrekvent støjgrænse på 20 dB(A). Hvilket Miljøstyrelsens vicedirektør Claus Torp da også erkender både i DR1 Dokumentaren d. 26. maj 2011, og i den pressemeddelelse styrelsen udsendte i forbindelse med udsendelsen.

Hvad gør man så – jo man trækker nogle støjisolationstal ind frit opfundet til lejligheden og helt i vindmøllernes favør. Det blev resultatet imidlertid ikke godt nok af, så de må lige have nogle måle- og beregningsmetoder i brug, hvor man omhyggeligt undgår at måle på de steder, hvor man ved at støjniveauet er højest. Nu må det da være godt nok, så man kigger på resultatet igen, men nej det er stadig ikke godt nok. Hvad i alverden skal man så – man tillader simpelt hen bare, at støjen må overskride grænsen med 2 dB(A). Dette tillades ikke, hvis støjkilden havde været alt andet end en vindmølle.

Vi kan selvfølgelig ikke vide, om Miljøstyrelsen har udarbejdet notatet, som ovenfor beskrevet, men det ser unægtelig ud, som om resultatet var givet på forhånd, selv om det burde hvile på en saglig og objektiv faglig vurdering.

Problemet bliver ydermere voldsomt forstærket af, at de gældende regler for støjberegning, hviler på beregningsmetoder der også systematisk underestimerer støjen. Naboerne til kæmpevindmøllerne er altså ”beskyttet” af et utroligt dårligt regelsæt. Dette regelsæt gælder dog ikke altid. For overhovedet at opnå den ringe beskyttelse, som det eksisterende regelsæt giver, så er naboerne helt afhængige af, at det blæser præcist enten 6 eller 8 m/sek., ved alle andre vindhastigheder er der nemlig slet ingen regler for, hvor meget vindmøllerne må støje. Dette forhold programmeres møllerne ifølge flere producenter og opstillere efter.

Det er almindeligt videnskabeligt anerkendt at støj og dens følgevirkninger er meget helbredsskadelig, hvilket gør det helt uforståeligt, at man i Danmark tillader at private virksomheder/investorer helt uhindret får lov til, at udsætte naboerne til deres projekter for støj i et helt uhørt omfang.

Som et minimum må Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller på vores 112 møllegruppers vegne forlange, at vi får den samme beskyttelse, som andre borgere i Danmark.

For at sikre at beregnings og målemetoder bliver gode nok, så nuværende og kommende naboer til kæmpevindmøller kan føle sig bare nogenlunde trygge, ønsker Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, at Aalborg Universitets forskere med professor Henrik Møller i spidsen kan tilslutte sig dem.
Når vi har en på verdensplan anerkendt akustikafdeling – så er det fuldstændig uforståeligt, at man ikke trækker på deres store ekspertise på det her felt. De er efter vores opfattelse den eneste uvildige part i det spil her, så lyt nu til dem.

For yderligere oplysninger kontakt:
Susanne Jensen Tlf. 21 78 47 63 e-mail mosegaard@post.opasia.dk

 

 

Skriv en kommentar