• søndag , 25 februar 2024

Læserbreve og pressemeddelelser

Her kan du læse læserbreve og pressemeddelelser, som er skrevet af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.

18. september 2013: Hvor tæt kan vi bo på møllerne uden at blive syge? (pdf)
Mål støjen hos naboerne i dag og se på deres gener. Det er ikke tilstrækkeligt at kigge på 35 år gammelt data fra dengang, der kun var små vindmøller. Sådan appellerer vi til forskerne og sundhedsministeren, der har bestilt en undersøgelse, der skal afgøre om støjen fra store vindmøller gør os syge.

25. juni 2013: Vestas lancering af international mediekampagne (pdf)
Vestas har lanceret en international mediekampagne, der øjensynligt skal vise at modstanden mod vindmøllerne er det rene hysteri. Som Vestas selv siger, har den folkelige modstand i de lande, hvor man har sat kæmpevindmøller op, efterhånden vokset sig så stor, at det kan betale sig for Vestas at forsøge at nedgøre modstanden ved at lancere denne ´oplysningskampagne´.

30. november 2012: Undersøgelse bekræfter behov for reduceret støjgrænse for vindmøller (pdf)
Vindmølleindustriens eget informationsorgan VidenOmVind (VOV) har fået foretaget en undersøgelse af de gener vindmøllenaboerne oplever og deres holdning til vindmøller. Undersøgelsen bærer tydeligt præg af at være nøje designet til at give et skønmaleri af naboernes oplevelser af naboskabet.

3. oktober 2011: Udveksling af buketter
På Danmarks Vindmølleforenings hjemmeside kan man finde en leder fra deres medlemsblad Naturlig energi. Lederen er skrevet d. 28/9 2011. Den 27/9 2011 deltog Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller i et debatmøde arrangeret af Venstre i Grindsted. Danmarks Vindmølleforening var ligeledes inviteret.

24. august 2011: De næsten retsløse i retssamfundet Danmark – hvem er det?
Joh det er såmænd naboerne til de kæmpevindmøller, der i øjeblikket er under opførelse i hele landet. Som vindmøllenabo er du nemlig dybt afhængig af, at der er nogle helt specielle vejrforhold. Det skal nemlig blæse enten 6 eller 8 m/sek. målt i 10 m’s højde, ellers er der ingen regler for, hvor meget de store vindmøller må støje.

15. juni 2011: Teknisk forhøring vedr. grænseværdi for lavfrekvent støj
I øjeblikket pågår der en teknisk forhøring vedr. indførelsen af en grænse for, hvor meget lavfrekvent støj en vindmølle må påføre naboerne. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller deltager i denne tekniske forhøring.

17. marts 2011: Hvornår er noget en skræmmekampagne
Danmarks Vindmølleforenings formand Kristian Jakobsen bruger tit ord som usaglige, skræmmebilleder, skræmmekampagner osv. Ordene bliver flittigt brugt, om borgere i Danmark, der gør indsigelser mod opstilling af kæmpevindmøller i deres kommune. Ordene bruges også i den pressemeddelelse foreningen har udsendt d. 12. marts 2011.

16. februar 2011: Vindmølleindustrien hælder vand ud af ørerne
På Vindmølleindustriens hjemmeside kan man læse om, at vindmølleindustrien er utilfreds med, at nogle kommuner indfører særregler for vindmøller.

14. februar 2011: Rettelser til Bestyrelsesformand i Danmarks Vindmølleforening Kristian Jakobsens indlæg i Jyllandsposten d. 12. februar 2011.
Da der er flere faktuelle fejl i KJ’s indlæg, vil vi hermed gerne rette et par misforståelser. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller er IKKE vindmøllemodstandere – tværtimod. Det vi er modstandere af, er den måde kæmpevindmøllerne bliver placeret på.

Lukket for kommentarer.