• torsdag , 19 april 2018

Nyheder

Falsk markedsføring af grøn vindstrøm

Falsk markedsføring af grøn vindstrøm

Detektor afslører falsk markedsføring af grøn vindstrøm. pba: Vindindustrien prøver fortsat at skabe deres egen sandhed om vindenergi uden respekt for den virkelige verden. Det bruges til at påvirke den offentlige holdning til vindmøller, så man fortsat kan opstille vindmøller ...

Læs mere

Morsø Kommune vedtager totalt vindmøllestop

Morsø Kommune vedtager totalt vindmøllestop

Limfjord UPDATE 1. maj 2017 Morsingboere, der har klaget over nye vindmølleplaner, kan nu ånde lettet op. Det forklarer Morsø Kommunes borgmester mandag aften til TV MIDTVEST: – Vi har haft det oppe at vende i byrådet, og jeg er utroligt ...

Læs mere

Viden om Vind er utroværdige og lyver

Viden om Vind er utroværdige og lyver

Kommentar, LNtK: Efter forsker Mariana Alves-Pereira foredrag i Gram om vindmøllestøj, rundsendte Interesseorganisationen Viden om Vind udokumenteret angreb på forskerens hæderlighed til kommunerne. Nedenstående efterforskning viser at Viden om Vind ikke havde belæg for deres påstande, hvilket har medført et indlæg ...

Læs mere

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner til forsigtighed. Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner ...

Læs mere

Video om virkeligheden for Erling Sørensen

Video om virkeligheden for Erling Sørensen

Se LNtK’s  videoen her… Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller viser Erling Sørensen’s virkelighed som nabo til store vindmøller. Vindmøller på havet kan være en løsning, for at skåne naboerne mod støj fra landvindmøller. Husk LYD – Del gerne denne og de ...

Læs mere

Inhabilitet i Norddjurs

Lokal borger konfronterer kommunalbestyrelsesmedlem med inhabilitet i sag om vindmøller på TV2 Østjylland den 9. november 2015: Politiker spiddet af tilhører: Hvornår købte du andel i møller?

Læs mere

Ris til landmænds egen røv

Landboforeningerne har i flere år afholdt kurser til landmænd om hvordan de udnytter muligheden for, at opstille vindmøller på deres jord. Mange godsejere og landmænd stiller selv vindmøller op, eller de lejer jord ud til projektmagere til langt over markedspris. ...

Læs mere