• onsdag , 29 maj 2024

Havmøllepark: Energistyrelsen under mistanke for urent trav

Læs rapportagen fra TV2/Fyn
af Jesper Buch, TV2/Fyn

Energistyrelsen har sendt mails, som giver indtryk af, at sagen om en havvindmøllepark i Lillebælt er afgjort. “Ikke acceptabelt”, lyder svaret fra vicedirektør Janni Torp Kjærgaard i Energistyrelsen.

Assens Kommune har måske fået et nyt trumfkort i kampen mod Sønderborg Kommunes planer om at anlægge en stor havvindmøllepark i Lillebælt fire kilometer fra den vestfynske kyststrækning.

Indicier på et problem

Ifølge kommunalekspert og forskningschef Roger Buch fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole kan resultatet af den udvidede aktindsigt blive ret afgørende for sagens videre forløb.

– De eksempler, som Assens Kommune har fundet frem, indikerer problemer med nogle embedsmænd, som ikke lever fuldt og helt op til kravene om faglighed, saglighed og upartiskhed i sagsbehandlingen. For eksempel er det problematisk, hvis Energistyrelsen aktivt har deltaget i en “risikoworkshop”, som handler om at afværge borgerprotester. I udgangspunktet er borgerprotester jo ikke en risiko, men en del af demokratiet og dermed en kvalitetssikring, som går ud på fintune projektet i den demokratiske proces, siger Roger Buch.

– Jeg kan på den baggrund godt forstå frustrationen i Assens Kommune, og at man nu har bedt om supplerende aktindsigt for at få sagen yderligere belyst. Her bliver det afgørende, at der ikke kommer belastende ting frem, som kan dokumentere, at der har været manglende faglighed og saglighed i sagsbehandlingen. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan det i sin yderste konsekvens betyde, at hele processen skal starte forfra, siger Roger Buch.

________________________________________

LNtK note:

Det er Energistyrelsen der håndtere vindmøllesager på havet og på land er det Miljøstyrelsen. Mange grupper i LNtK genkender nok problemet, når Miljøstyrelsen er i overdrevet tæt kontakt med enkeltpersoner i kommuner  på et nærmest “venneagtigt” plan. Ligeledes er det problematisk, at der afholdes hemmelige møder uden referat mellem Miljøstyrelsen og Vindmøllebranchen. Det er direkte ødelæggende for tilliden til det statslige system og det demokrati borgerne forventer.

Denne tætte kontakt mellem politikere og forretningsinteresser, gør det vanskeligt for borgerne, at opnå forståelse for de problemer kommende vindmøllenaboer har i udsigt, når mindre vindmølleprojekter på land skal behandles i kommunerne.
Vi kan kun opfordre til, at grupperne ude i lokalområderne kæmper for deres landområder på trods af, at Stats-apparatet misbruger sine beføjelser og ikke altid handler som de giver udtryk for.

Det ser ud til, at politiske og forretningsinteresser er flettet for tæt sammen, som eksemplet her gennem sammenslutningen Megavind, der er et partnerskab mellem virksomheder, vidensinstitutioner og Energistyrelsen.

Megavinds styregruppe består af repræsentanter fra:

  • DONG Energy A/S (Ørsted)
  • Vestas Wind Systems A/S
  • Siemens Wind Power A/S
  • Balluff ApS
  • Grontmij | Carl Bro
  • Energinet.dk
  • Risø DTU
  • DTU Mekanik
  • Aalborg Universitet
  • Energistyrelsen

Sekretariat for Megavind er:
Vindmølleindustrien
Rosensørns Allé 9, 5. sal

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar