• torsdag , 20 juni 2024

Topchef bankede Minister på plads…

Læs hele artiklen fra Ekstrabladet (opslået med tilladelse fra Ekstrabladet)

LNtK kommentar: Mange danskere forstår stadig ikke, hvorfor vort ellers så stolte folkestyre bliver misbrugt, og at så meget tillid bliver sat over styr, når vindmølleopstillere ofte får fri adgang til at indtage beboede områder med kæmpe vindmøller. Det er derfor værd at genopfriske beretningen fra 2013, om det pres som tidligere direktør for Vestas, Ditlev Engel rettede mod den daværende politiske ledelse på energiområdet.

Ditlev Engel var en dygtig forretningsmand, som proklamerede, at Vestas ikke sælger vindmøller, for det var begyndt at give problemer, men Vestas sælger “grøn omstilling” – for hvem kan være imod det. Dette effektive udsagn har været med til at vore folketingspolitikere ikke ønsker eller ikke har mod til at være kritiske, selvom det strømmede ind med beretninger fra vindmøllenaboer om store problemer med støjen, manglende søvn og generelle trivsels- og helbredsproblemer, efter de store vindmaskiner var kommet tæt på borgernes boliger.

Vindmøllenaboerne, og dem der er truet af vindmøller, har siden kæmpet med næb og klør for ikke at blive ofre for de støjende maskiner.

Siden 2013, men også før, er der fremlagt dokumentation for, at især den lavfrekvente støj er farlig for menneskers helbred, men politikerne har vendt det blinde øje til af frygt for ikke at være “grønne” nok til at blive genvalgt. Måske med håbet om, at vindmøllenaboer opgiver deres kamp for deres hjem.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller kan dog konstatere, at dette ingen lunde er tilfældet. Afsløringer om direkte løgne til befolkning og politikere, for at Vindindustrien kan presser flere og større vindmøller igennem, strømmer ind fra både indland og udland.

Når Vindindustrien ønsker at fremføre den stærke opbakning til deres fremfærd, spørger de passende mange, der aldrig har hørt om problemer med naboskab til vindmøller, samt borgere der bor passende langt væk fra vindmøllerne. Hermed kan de fremvise helt misvisende resultater om de problemer der i virkeligheden er.

Derfor gennemførte LNtK en spørgeundersøgelse i 2018 alene til vindmøllenaboer for at få et retvisende billede fra dem der  til daglig lever med vindmøllerne. Det gav desværre et noget andet billede af virkeligheden end det Vindindustrien har publiceret.

Resultatet af LNtK-spørgeundersøgelse 2018 viser sammenfattende om livet ved vindmøllerne:

 • 85% af vindmøllenaboerne er generet af vindmøllestøj i dagtimerne i forskellige grader,
  heraf 31% i “Høj grad” eller “Meget høj grad”.
 • 59% af vindmøllenaboerne får deres nattesøvn påvirket negativt af vindmøllestøjen,
  heraf 22% i “Høj grad” eller “Meget høj grad”.
 • 56% føler at helbredet er blevet ændret negativt efter vindmøllerne er stillet op,
  heraf 24% i “Høj grad” eller “Meget høj grad”.
 • 72% føler at vindmøllerne har påvirket families trivsel,
  heraf 17% i “Høj grad” eller “Meget høj grad”.

Læs mere her…

Der er akut behov fra politisk side til at gribe ind.

/LNtK redaktion

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar