• torsdag , 20 juni 2024

LNtK-Formand siger til Miljøstyrelsen: I lader ræven vogte høns

Debatindlæg Altinget.dk, 7. september 2018   

Af Henriette Vendelbo
Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller (LNtK)

DEBAT: Det er patetisk, at Miljøstyrelsen har sat Rambøll til at miljøvurdere bekendtgørelsen for vindmøllestøj, når de selv har en åbenlys interesse i udfaldet, skriver Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Bekendtgørelsen for vindmøllestøj blev i 2011 udarbejdet af Miljøstyrelsen og vindmølleindustrien i fællesskab. Den skal nu, efter krav fra EU, miljøvurderes.
Miljøstyrelsen angiver, at bekendtgørelsen sætter grænserne for, hvor meget støj naboerne til en vindmølle må udsættes for.
Miljøstyrelsen beder det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, der i syv år har opstillet vindmøller efter denne bekendtgørelse, om at udføre vurderingen.
Rambøll vurderer, at naboer til vindmøller, med denne bekendtgørelse, er beskyttet til enhver tid. Det er forkert.
Støjbekendtgørelsen gælder ikke hele døgnet, ikke alle boliger, ikke alle befolkningsgrupper.

Rambøll vurderer, ud fra ”relevant” viden og fra ”samfundsøkonomiske hensyn”, at bekendtgørelsen til enhver tid yder acceptabel miljøbeskyttelse og sikrer befolkningens sundhed.

Miljøvurdering undlader vigtig viden  
Rambøll definerer ikke ”acceptabel miljøbeskyttelse eller ”relevant viden”.

Firmaet angiver ikke, hvilken irrelevant viden der er valgt fra, eller hvorfor det er sket.

Af referencelisten ses, at den viden, der gennem årene er fremlagt af professor Henrik Møller og medarbejdere fra Aalborg Universitet, ikke indgår i vurderingen.

Ligeledes har man undladt en undersøgelse som ”Genevirkning af støj fra vindmøller”, Delta, 1994, ”Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller” Jysk Analyse A/S”, “Quantity and Quality of Sleep and Incidence of Type 2 Diabetes”, “Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies”, DASAMs indsigelse i 2011, ”Hinder door geluid van windturbines. Dosis-effectrelaties op basis van Nederlandse en Zweedse gegevens” (Datum oktober 2008), og meget andet.

Derimod har man medtaget et skrift om, at småfugle kan kommunikere i et højere stemmeleje, når støjen bliver for høj.

Naboer til vindmøller er ikke beskyttet hele tiden
At vurdere ud fra samfundsøkonomiske hensyn er helt forfejlet, idet det ikke handler om, hvorvidt møllerne skal rejses eller ej.

Det drejer sig udelukkende om – i hvilken afstand, eller om det skal være på havet.

Det sidste er ikke dyrere, og der er plads.

Rambøll vurderer efterfølgende, at naboer til vindmøller, med denne bekendtgørelse, er beskyttet til enhver tid.

Det er forkert. Støjbekendtgørelsen gælder ikke hele døgnet, ikke alle boliger, ikke alle befolkningsgrupper.

Miljøvurderingen har ingen relevans 
Ud fra den viden, vi har, set:

 • At Kræftens Bekæmpelse, allerede i første offentliggørelse, har fundet en påvirkning af sundheden
 • At der ikke gælder en grænse for, hvor meget støj fra vindmøller, mennesker må udsættes for, når det blæser
 • At en tredjedel af boliger vil kunne opleve mere støj end beregnet
 • At der ikke må foretages kontrolmålinger i boligen
 • At der ikke tages hensyn til den indbyggede usikkerhed
 • At den elektroniske styring kan begrænse støjen ved to udvalgte vindhastigheder.
 • At den reelle støj inde i boligen utvungen kan være op til ti decibel højere end den værdi, der fremkommer ved anvendelse af bekendtgørelsens beregninger
 • At kommunerne, som tilsynsmyndighed, ikke har redskaber til at kontrollere støjen inde i eller ved boligerne
 • At flygtninge aktivt er undtaget beskyttelse

Bekendtgørelsen yder ingen beskyttelse. Den udsendte miljøvurdering har derfor ingen relevans.

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Anker Steen Sørensen
  7. september 2018 at 13:39 Svar

  Penge før helbred og natur
  Det er vanvittigt som turbinefolket og dem de betaler for at fremme deres agenda om at få rejst vindturbiner fører sig frem.
  Blot et par få fakta:
  STØJ skader helbredet.
  Vindturbiner støjer.
  Vindenergi er kun SPORADISK energi.
  Det skal både blæse og der skal være brug for strømmen. Bare en ting mangler er det værdiløst.
  Der gives milliarder af kroner i støtte til disse kæmpe vindturbiner.
  På bundlinjen står der skrevet med blod:
  Penge før helbred/livskvalitet og natur.
  Der er så mange penge i denne ødelæggende støjkilde for natur og mennesker, så der tilsyneladende er rigeligt til at betale for de synspunkter turbinefolket vil fremme gennem medier, politikere og andre beslutningstagere.
  Vågn nu op og stop dette vanvid.

Skriv en kommentar