• fredag , 2 december 2022

“Tåbedebat”: Ingen dokumentation for at møllerne overholder støjgrænse

Man kunne forestille sig, at en vindmølledebat foregik mellem kommunen, der laver plangrundlaget og naboerne, der skal leve med møllerne. Men vindindustriens presseagent, Henrik Vinther, har en ubændig trang til at bringe sig i fokus. Desværre er der en risiko for at gentagne løgne fremstår som sandheder, så lad mig slå følgende fast. Ingen støjmåling i naboboliger har vist, at en grænse på 20 dB lavfrekvent støj overholdes for alle vindmøller. Ingen vindmøllenabo er sikret mod at den lavfrekvente vindmøllestøj overstiger 20 dB. Ingen!

Støjbelastningen hos vindmøllenaboer er reguleret af en bekendtgørelse, der administreres af miljøministeren. Havde denne bekendtgørelse været velfungerende, havde der ikke været denne tåbedebat.

Så lad os spørge Eva Kjer: Har hun kendskab til 200 konkrete målinger af den lavfrekvente støj i boliger? Kan hun garantere, at ingen vindmøllenabo på noget tidspunkt kan opleve mere end 20 dB i boligen?

Endvidere kan vi spørge Danmarks førende akustiker, professor Emeritus Henrik Møller: Indgår der i Bo Søndergaards sammenskrivning, som anført af Henrik Vinther, 200 målinger der dokumenterer, at en grænseværdi på 20 dB ikke overskrides? Er vindmøllenaboer sikret, at de aldrig udsættes for mere end 20 dB lavfrekvent vindmøllestøj i boligen?

Af Peter Prinds, Koldingvej 201, 6070 Christiansfeld

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar