• mandag , 15 juli 2024

Debat: Målinger kan være farlige

Der er en måling der er så farlig, at den ikke må måles. Det er måling af vindmøllens støj – denne måling kan ødelægge alt for vindmøllens ejer. Mange vil nok undres over, hvorfor måling af støj kan være så farlig, at den nu slet ikke mere må måles, men kun må beregnes. Svaret er, at måling af støj både den hørbare, men især den farlige infralyd-støj, der skader mennesker og dyr,  ikke må måles – for hvis det opdages, at støjniveauet overstiger grænseværdierne og viser at den beregnede støj slet ikke passer, skal vindmøllen stoppes.

Men der er meget vindmøllebranchen kan gøre for at det ikke opdages:

  1. Man kan overbevise politikere og myndigheder om, at støjen ikke skal måles, men kun skal beregnes. Man kan således i beregningen tilpasse husenes støjisoleringsfaktor, indtil støjgrænsen i beregningen overholdes. (dette er fuldt implementeret).
  2. Man kan overbevise politikere og myndigheder om, at grænseværdierne for støj kun skal gælde for vindhastigheder ved præcis 6 og 8 meter pr. sekund. Ved alle andre hastigheder er der ingen krav. (dette er også fuldt implementeret).
  3. Det største problem har på det seneste været, at Danmarks største ekspert på støjmåling, Henrik Møller (nu tidligere ansat fra Aalborg Universitet) har udviklet en støjmåler til måling af vindmøllestøj. Denne måler har været udlånt til støjplagede vindmøllenaboer som står i kø for at låne den. Støjmåleren har været et stort problem, fordi målingerne viser, at støjen  i vindmøllenaboernes huse langt overstiger de beregnede værdier og dermed dokumenterer naboernes støjproblem. Det kunne blive kritisk for vindmølleejernes indtjening og vindindustrien generelt. Vestas er nu kommet vindmølleejerne til undsætning gennem et større sponsorat til Aalborg Universitet med “krav” om, at den populære støjmåler skal låses inde og ikke længere må udlånes til støjplagede vindmøllenaboer. Dette har også vist sig at være meget effektivt, da de plagede vindmøllenaboer nu ikke længere kan bevise, at vindmøllerne er ulovlige, da de ikke overholder grænseværdier for støj. (dette er nu også fuldt implementeret).

Man skulle nu tro, at der ikke er mere at komme efter, men der kan være en fare for, at borgerne i Danmark i længden ikke finder sig i denne form for bedrag, da vi netop er blevet oplyst om, at Danmark er et af de mindst korrupte lande. Måske er det blot et andet bedrag?

Af Poul B. Andersen, Grenaa

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar