• torsdag , 13 juni 2024

Viden om Vind er utroværdige og lyver

Kommentar, LNtK: Efter forsker Mariana Alves-Pereira foredrag i Gram om vindmøllestøj, rundsendte Interesseorganisationen Viden om Vind udokumenteret angreb på forskerens hæderlighed til kommunerne. Nedenstående efterforskning viser at Viden om Vind ikke havde belæg for deres påstande, hvilket har medført et indlæg i Haderslev Lokalavisen ___________________________________________________________________________________________________

Søren Frydendahl Krab
Af Finn Nielsen

Notat vedrørende VidenOmVinds undersøgelse af Mariana Alves-Pereira, og deres notat af Januar 2017. Marts 2017, Finn Nielsen

Baggrund VidenOmVind (herefter VOV) har i forbindelse med at Mariana Alves-Pereira (herefter MAP) har været i Danmark og fortælle om infralyd og lavfrekvent lyd, rundsendt en mail til byråd i Danmark der fremstiller MAP som uærlig, og at hendes forskning ikke har hold i virkeligheden. Til dette formål trækker de på og henviser til en række forskere og deres udtalelser. Dels direkte stilet imod MAP, og dels mod støj fra vindturbiner.

Informationsindsamling vedrørende VOVs påstande:

I forlængelse af VOVs udtalelser har jeg indsamlet en række informationer om deres arbejde og påstande, samt kontaktet MAP, Waubra Foundation – Australien. Følgende er sket: 1. Kontaktet MAP, for at høre om hun har manipuleret med data som påstået, og hvad der kunne ligge til grund for denne udtalelse. 2. Indhentet informationer fra Waubra Foundation om forskeren Simon Chapman. 3. Søgt på Danmarks Vindmølleforenings hjemmeside om yderligere informationer på de forskere, de nævner. 4. Søgt på internettet om de forskere VOV nævner.

Læs hele indlægget her

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar