• torsdag , 13 juni 2024

Debat: Win-win i vindindustrien

En ægte win-win situation for Vestas, og øvrige aktører i branchen!

Vi er hverken på borgerne eller industriens side, siger institutleder Børge Lindberg fra Aalborg Universitet frejdigt til Ekstra Bladet, efter det er afsløret, at han har låst lavfrekventmåleren inde, der har afsløret vindindustriens kunstfærdige beregninger af den lavfrekvente støj i naboernes boliger.

Men de mange på ventelisten er uden tvivl årsagen til indespærringen af støjmåleren. I Vindmøllebranchen er man blevet nervøse og skal selvfølgelig beskyttes, med alle midler.

Vi er ikke på industriens side, men når man læser på universitetets hjemmeside, kan man ikke undgå at få det indtryk, at det er den helt store kærlighedserklæring, med store gaver og skåltaler, mellem universitetet og vindindustrien, når de der skriver: “Med overtagelsen af Vestas’ computer får vi markant større regnekraft til meget få penge. Det vil styrke vores position som Vestdanmarks tekniske universitet, og det er vi naturligvis Vestas meget taknemlige for, siger Eskild Holm Nielsen.

Hos Vestas ser Lars Chr. Christensen, Vice President for Plant Siting & Forecasting, også donationen som et led i det tætte samarbejde, som virksomheden har med AAU.

– Vestas er utroligt glade for det langsigtede forskningssamarbejde, som vi har med Aalborg Universitet. Da vi så at sige fi k en supercomputer i overskud, var det naturligt for os at donere den til Aalborg Universitet, hvor den fremover kan forbedre forskningsarbejdet yderligere til gavn for både AAU og Vestas. Det er også den løsning, der skaber mest værdi for Vestas, så det er en ægte win-win situation, siger Lars Chr. Christensen.”

Mistanken om alt for tæt samarbejde, bliver ikke mindre af, at Eskild Holm Nielsen, dekan for Aalborg Universitets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, dagen efter fyringen af Henrik Møller, i en skåltale på Vindmølleindustriens årlige konference talte varmt for et tættere samarbejde mellem industri og forskningsinstitutioner.

Hvor er borgerne henne i den sammenhæng? Løslad venligst lavfrekventmåleren igen, og lad dem, der i virkeligheden bedrager verden stå til regnskab for deres gerninger!

Af Poul Nielsen, Pogemosevej 14, 4990 Sakskøbing

Bragt i Folketidende den 9. februar 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar