• fredag , 14 juni 2024

Debat: Værdiløs vindmølleforskning

Kræftens Bekæmpelse har påtaget sig en registerundersøgelse, hvis formål er afklaring, i forhold til sundhedsrisici ved naboskabet til kæmpevindmøller.

Formålet er naturligvis at fjerne den berettigede skepsis landets byråd har i forhold til opstilling af kæmpevindmøller så tæt på mennesker, som den åbenlyse værdiløse Vindmøllebekendtgørelse tillader, og da landets byrådsmedlemmer skal lægge navn til eventuelle vedtagelser af vindmølleprojekter, hvor familier idømmes naboskab til kæmpevindmøller, højere end Keopspyramiden har industrien naturligvis brug for argumenter, for dette ikke er uansvarligt.

Der eksisterer INGEN krav til landets kommuner om, de SKAL opstille vind-møller blandt deres egne borgere, så derfor kræves kommunernes og politikernes personlige JA eller NEJ og politikernes vilje til at påtage sig ansvaret for deres medmenneskers helbred i forhold til spørgsmålet.

Problemet med Kræftens Bekæmpelses registerundersøgelse er komisk, men for alvorligt til at le.

Undersøgelsen er i forhold til en afklaring af vindmølleramtes bekymring værdiløs. Det har vi selveste Kræftens Bekæmpelses ord for v. Mette Sørensen, som står bag undersøgelsen : ” Vi vil ikke kunne på de langsigtede effekter, fordi kæmpevindmøllerne ikke har været på dansk jord i så lang tid endnu. Vi vil måske kunne kigge på akuteffekter, om de vil kunne udløse hjerte-kar-sygdomme”, siger hun.

Hvad ved vi? Vi ved, man ved langtidsudsættelse for trafikstøj får stress. Stress kan resultere i alvorlige hjerte/kar-lidelser. Vi ved, vindmøllestøj er mere generende end trafikstøj.
Den logiske konklusion heraf må altså være, mennesker stresses af den monotome støj en kæmpevindmølle producerer nat og dag.

Med den allerede forhåndenværende viden, må det derfor undre, man søger ny viden, ved anvendelse af en registerundersøgelse vi har forskerens eget ord for ikke vil kunne ændre, hvad vi allerede ved. At støj af en given mængde over en given periode skaber stress.

Vindmøller støjer nat og dag. Svaret på spørgsmålet er logisk og ligefor, om end det er ubehageligt for vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening.

Karsten Drøjdal
Næstformand, Landsforeningen
Naboer til Kæmpevindmøller

Bragt i Bornholms Tidende den 13. juni 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar