• onsdag , 20 februar 2019

Støj-géner

Seniorforsker: Trafikstøj kan gøre dig alvorligt syg

Seniorforsker: Trafikstøj kan gøre dig alvorligt syg

LNtK-kommentar: Allerede i 2011 blev det udtalt, at vindmøllestøj er mere generende end trafikstøj. Dagens kommentar fra seniorforsker Mette Sørensen, kan måske give forståelse for de mange vindmøllenaboer, hvor støjproblemerne ikke bliver respekteret.     Lars Lauridsen Journalist Larmen fra ...

Læs mere

Kan lavfrekvent støj gøre dig syg?

Kan lavfrekvent støj gøre dig syg?

Se denne video… Er offentlig viden om lavfrekvent støj fra kæmpevindmøller en hindring for opstilling af vindmøller på land? Hvorfor er man især i Danmark så tøvende med at undersøge det ordentligt?

Læs mere

Spørgsmål til Hjerteforeningen

Spørgsmål til Hjerteforeningen

Spørgsmål fra LNtK: Læs hele brevet her:  Til Hjerteforeningen og Zorana Jovanovic Andersen UDSNIT… Jeg tillader at spørge, om det er rigtig forstået, at Den Danske Sygeplejerskekohorte, der bruges i forskningsprojektet om sammenhængen mellem støjeksponering fra vindmøller og hjerte-kar-sygdom: omfatter kvindeligesygeplejersker? ...

Læs mere

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Danmark forsker for lidt i vindmøllestøj

Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner til forsigtighed. Overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik er bekymret over den stort set ikke eksisterende forskning om vindmøllestøj og maner ...

Læs mere

LNtK til kommunalbestyrelser og folketing vedr. Miljøstyrelsens supplerende lydisolationsmålinger

Bestyrelsen har for nylig sendt denne mail til landets kommunalbestyrelses- og folketingsmedlemmer: Supplerende lydisolationsmålinger mhp støj fra vindmøller Miljøstyrelsen har for nylig foretaget målinger af 16 danske boligers lydisolation for at supplere de tidligere målinger fra (kun) 14 huse. ”Målinger ...

Læs mere

Debat: Samba med fakta om vindmøllestøj

Henrik Vinthers nonsens om ”fakta og perspektiver vedrørende vindmøllestøj” i Bornholms Tidende den 4. juni skal ikke stå uimodsagt. Sprogligt rækker han i sin kommentar nærmest tunge ad Julie Gudbergsen, der i bekymring for eventuelt kommende kæmpemøller ved Øster Marie ...

Læs mere

Debat: Værdiløs vindmølleforskning

Kræftens Bekæmpelse har påtaget sig en registerundersøgelse, hvis formål er afklaring, i forhold til sundhedsrisici ved naboskabet til kæmpevindmøller. Formålet er naturligvis at fjerne den berettigede skepsis landets byråd har i forhold til opstilling af kæmpevindmøller så tæt på mennesker, ...

Læs mere

Bayern: Lovkrav om 10x møllehøjde

I Bayern har højesteret bekræftet lovligheden af vedtaget om et afstandskrav på 10x møllehøjde: http://notrickszone.com/2016/05/09/major-blow-to-wind-power-bavarias-highest-court-upholds-10h-rule-shoots-industrialization-of-idyllic-landscape/#sthash.rpnLpwZh.dpbs Her er også link til en tysk nyhedskanal om samme emne: http://www.br.de/nachrichten/abstandregelung-windkraft-bayern-100.html

Læs mere

Debat: Den usunde industri

Vindmøller er blevet udråbt som den grønne frelse for hele verden, men nu kommer sandheden frem. Mennesker bliver syge af at fremstille vindmøller. Mennesker bliver syge af at være nabo til vindmøller. De får hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og varige søvnforstyrrelser. ...

Læs mere

Debat: Gør noget ved støj

Nu kan vi ikke udskifte/slukke for flere apparater/installationer i vores hus. Nej, vi må erkende, at den dybe brummen, som høres i specielle vejrforhold, oftest når det er næsten vindstille i vores luftlag, men blæsende i møllernes, kommer fra Testcenteret ...

Læs mere