• mandag , 15 juli 2024

Vindmøller er farlige for vandforsyningen og truer befolkningens sundhed, hør og se dr. Rachel Connors foredrag på youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=BQf0hLYXd7o

 

Høflige mennesker kan have smukke intentioner om altid at sige venlige ord. Og hvis der ikke er noget godt at sige om nogen eller noget, så tier de stille. Nogle gange kan det bare ikke lade sig gøre, fordi situationen ikke er til høflige fraser. Dr. Rachel Connor har en blid stemme, der ikke røber hendes vrede over så meget dumhed, grådighed og ligegyldighed, som de skotske politikere viser overfor deres befolkning, når de tillader gigantiske vindparks i nærheden af søerne. Men indholdet af dr. Rachel Connors ord kombineret med illustrationerne over Skotlands vanvittige besættelse af vindenergi, er ikke til at tage fejl af.

Dr. Rachel Connor lever tæt ved Whitelees windfarm, syd fra Glasgow. http://www.whiteleewindfarm.co.uk/

Hun afslører, hvordan offentlige og private vandforsyninger helt lovligt bliver forurenet af vindparks, især i etableringsfasen.

I Danmark kender vi proceduren, når vi kaster et blik på forskellige vvm redegørelser, der ikke står i vejen for nogen som helst vindprojekter – hvor som helst. Dispensation gives for alt, der kunne forhindre opstillingen af vindideologiens ventilatorer.

 

 

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Poul Nielsen
  6. august 2014 at 06:44 Svar

  I Danmark havde vi meget strenge regler der beskyttede livets vigtigste ressource, grundvandsressourcen, men så opfandt man monstermøllerne, og de fik naturligvis særstatus!

  Naturstyrelsen i Danmark vurderer: Vindmøller er aktuelt kategoriseret som mindre grundvandstruende anlæg.

  Det mener jeg er stærkt kritisabelt og virker direkte uansvarligt at give vindmøller denne særstatus, når alt tilsyneladende i uhyggelig grad kan gå galt.

  Avisen The Times havde den 17. september 2013, en artikel om Skotland, hvor der er kommet massive problemer med forurening af drikkevandsboringer og vandløb.

  Det er de store anlægsarbejder med udgravning, støbning af fundamenter, vejanlæg mv. til kæmpevindmøller, der har forårsaget denne enorme forurening.

  Borgerne troede de havde fået en fødevareforgiftning eller en virusinfektion, der medførte kraftig opkastning og diarre’, men det viste sig, at det var deres drikkevand der var kraftigt forurenet pga. anlægsarbejderne i forbindelse med opførelsen af møllerne, og nøjagtig det samme vil naturligvis også kunne ske i Danmark.

  Staten har foreløbig, snart brugt to årtier, og adskillige milliarder afgiftskroner, for at kortlægge livets vigtigste ressource, grundvandsressourcen.

  Staten startede samtidig en registrering og bortskaffelse af gamle affaldsdepoter.

  Amter og kommuner blev pålagt at udarbejde indsatsplaner for at beskytte og bevare landets grundvandsressourcer, og det medførte endog meget skrappe krav.

  For eksempel:

  Jordbrugsparceller (ca. 1 ha pr. bolig) er at sidestille med byudviklingsområder og må derfor af hensyn til grundvandsbeskyttelsen som hovedregel ikke udlægges i områder med særlige drikkevandsinteresser.

  “I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) må der ikke tillades placeret anlæg, erhverv, aktiviteter eller arealanvendelse, der kan true grundvandet.

  Arealanvendelse, der sikre godt grundvand, skal fremmes.

  Kun arealanvendelse som med sikkerhed ikke kan true grundvandet, f.eks. grønne områder, skov og lignende kan tillades.”

  Trods Statens, tidligere Amter og Kommuners helt klare ønske om at beskytte livets vigtigste ressource, grundvandsressourcen, med ovenstående regler, prøver Naturstyrelsen med deres udkast, nu at ødelægge dette enormt tidskrævende og livsvigtige arbejde, med nogle totalt tåbelige argumenter som: “Såfremt der ikke er alternative beliggenheder og såfremt der kan redegøres for, at der ikke er mulighed for eksempelvis at opfylde et politisk fastsat klimamål.”

  Naturstyrelsens vanvittige og helt uforståelige forsøg på overgreb mod livets vigtigste ressource, er meget alvorligt, og uanset om man er for eller imod vindmøller på land, bør alle kraftigt protestere mod kæmpevindmøllers placering i disse særdeles værdifulde og livsvigtige områder.

Skriv en kommentar