• torsdag , 13 juni 2024

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller stiller spørgsmål til Ida Auken vedr. samråd d. 15. december 2011

Sendt til Miljøminister Ida Auken d. 10. januar 2012:

Kære Ida Auken

Vedhæftet finder du dels et brev indeholdende en række spørgsmål, som Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller ønsker besvaret vedrørende det åbne samråd der blev afholdt i Sundhedsudvalget d. 15. december 2011. Jeg henviser til en del ting i brevet, som jeg forventer, at ministeren eller i hvert fald Miljøstyrelsen har kendskab til i forvejen. Skulle der imidlertid være noget i brevet, ministeren ønsker dokumenteret, så vil det naturligvis omgående blive eftersendt. Ligesom Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller selvfølgelig står til din disposition, hvis der er ting, som du ønsker uddybet.

Derudover har jeg en række spørgsmål til ministeren vedr. et brev fra Miljøstyrelsens direktør Lars Hindkjær sendt til Mark Duchamp og Sherri Lange d. 6. januar 2011. Jeg har vedhæftet brevet.

Jeg vedhæfter ligeledes det brev dateret d. 23. september 2011 fra professor Henrik Møller, Aalborg Universitet til Lars Hindkjær, som Lars Hindkjær omtaler i ovennævnte brev.

Endelig vedhæfter jeg Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøllers svar til Mark Duchamp, Sherri Lange og Lars Hindkjær.

Jeg vil gerne spørge ministeren om, hvorvidt ministeren finder Lars Hindkjærs udtalelse om, at Henrik Møller d. 23. september 2011 skulle have skrevet, at Aalborg Universitet ikke skulle kunne bidrage med noget i forbindelse med den nye støjbekendtgørelse i overensstemmelse med sandheden?

Mener ministeren ikke snarere, at det Henrik Møller rent faktisk skrev d. 23. september 2011 var, at Aalborg Universitet ikke kunne medvirke under de af Miljøstyrelsen udstukne forudsætninger? (Formentligt fordi de hverken fagligt eller videnskabeligt kunne lægge navn til det).

Mener ministeren, at nogen ville kunne opfatte Lars Hindkjærs udtalelse som en slags ”bagtalelse” af professor Henrik Møller og Aalborg Universitet?

Finder ministeren Lars Hindkjærs udtalelse om professor Henrik Møller og Aalborg Universitet tilstedelig?

For en god ordens skyld gør jeg ministeren opmærksom på, at denne mail vil blive videresendt til Sundhedsudvalgets medlemmer, samt et udvalg af politikere/interessenter, som Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller finder kan have interesse i de stillede spørgsmål.

Med venlig hilsen

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
www.stilhed.eu

Susanne Jensen
Næstformand

Vedhæftede dokumenter:
Se spørgsmålene til miljøminister Ida Auken
Se Miljøstyrelsens brev til Mark Duchamp (EPaw) og Sherri Lange (NA-Paw)
Se LNtKs brev til Mark Duchamp (EPaw) og Sherri Lange (NA-Paw)
Se Aalborg Universitets (Henrik Møller) brev til Miljøstyrelsen (Lars Hindkjær)

(Video fra det åbne samråd kan ses her)

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar