• fredag , 18 januar 2019

Værditab

Bliver naboer til vindmøller snydt?

I JP 9/11 kunne man læse, at vindmøller på land forringer værdien af naboejendomme, så ejendommene bliver usælgelige, og vindmøllenaboer snydes for ordentlige erstatninger for deres naboskab. Men hvad er det præcist, naboer snydes for? Læs hele læserbrevet fra d. ...

Læs mere

Dyrt at være nabo til vindmølle

Det kan være en dyr fornøjelse at blive nabo til nogle af de nye store vindmøller på land. Selv om naboerne kan søge erstatning gennem en særlig ordning, er beløbene så beskedne, at naboerne i flere tilfælde går videre i civile ...

Læs mere

Naboer til vindmøller føler sig snydt

De store vindmøller på land, der enten er planlagt eller realiseret, forårsager ikke alene fysiske gener i form af lavfrekvent støj hos deres nærmeste naboer, men også store værditab på disses ejendomme. Selv om naboerne kan søge økonomisk erstatning via ...

Læs mere