• tirsdag , 28 maj 2024

Politisk samråd

22. maj 2015
Åbent samråd med miljøminister Kirsten Brosbøl om sammenhængen mellem støj fra vindmøller og vindhastigheder. Ministeren skal redegøre for, hvorfor man i Bekendtgørelse for støj fra vindmøller har valgt at fastsætte støjgrænser ved to vindhastigheder frem for et generelt krav, der gælder ved alle vindhastigheder.

20. maj 2015
Åbent samråd med klima- og energiminister Rasmus Helveg Pedersen om prisen på el fra landvindmøller sammenholdt med prisen for el fra kulkraftværker samt om forløbet og resultatet af de forhandlinger, der er ført med Europa-Kommissionen om PSO-afgiften.

13. november 2014
Åbent samråd med miljøminister Kirsten Brosbøl om vindmøller ved Varde (Ulvemose og Bækhede Plantager). Ministeren er bedt om at vurdere, hvilke konsekvenser Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen om vindmøller ved Varde (Ulvemose og Bækhede Plantager) vil få for fremtidige vindmølleprojekter og hvordan ministeren vil sikre, at afgørelser fra Natur og Miljøklagenævnet respekteres.

18. september 2014:
Samråd med miljøminister Kirsten Brosbøl vedr. referatløse møder mellem Miljøstyrelsen og vindindustrien

20. juni 2014:
Samråd med sundhedsminister Nick Hækkerup vedr. helbredsundersøgelsen

12. marts 2014:
Samråd med miljøminister Kirsten Brosbøl vedr. vindmøllestøj, helbredsundersøgelsen og fornuften i, at fortsætte udbygningen med vindmøller mens undersøgelsen pågår 

28. november 2013:
Samråd med miljøminister Ida Auken vedr. vindmøllestøj 

28. juni 2013:
Samråd med miljøminister Pia Olsen Dyrn vedr. vindmøllebekendtgørelsen
(der informeres om helbredsundersøgelsen)

25. juni 2013:
Samråd med sundhedsminister Astrid Krag vedr. vindmøllestøj
(der informeres om helbredsundersøgelsen)

9. oktober 2012:
Høring om vindmøllers påvirkning af lokalsamfund m.m.

26. juni 2012:
Ida Auken i samråd om vindmøllebekendtgørelsen

15. december 2011:
Åbent samråd i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar