• mandag , 15 juli 2024

“Vil ministeren kommentere henvendelsen fra borgmester…”, nyt spørgsmål til nuværende miljøminister

MIU, Alm. del spørgsmål 620

Spm. om at kommentere henvendelsen af 15/9-14 fra borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, til ministeren vedr. forslag til ændringer af vindmøllebekendtgørelsen, til miljøministeren

Spørgsmål

Dokumentdato: 29-09-2014
Modtaget: 29-09-2014
Omdelt: 29-09-2014

Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren kommentere henvendelsen fra borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, til ministeren af 15. september 2014 vedr. forslag til ændringer af vindmøllebekendtgørelsen, jf. MIU alm. del – bilag 499 (internt bilag)?

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Rita Petersen
  1. oktober 2014 at 09:45 Svar

  Efter at have hørt Kirsten Brosbøls udtale sig den 1/10-14 til P4Sjælland, så må jeg endnu engang konstatere, at hun og flere af hendes forgængere ikke vil forstå problemet og også nægter at gøre noget ved det.

  Det er ikke bare et spørgsmål om at få udført støjmåling indendørs med en anden målemetode, hos netop naboerne til disse vindmøller.

  Målingen vil evt. dokumentere, at der indendørs hos naboerne er mere støj end 20 dB, og så er det afsløret. Men som lovgivningen er skruet sammen i dag – med en helt uacceptabelt indflydelse fra vindmølleindustrien – så kan man intet stille op hvis målingerne viser støj over grænseværdierne.
  Der er ingen lovhjemmel til at få gjort noget ved det, heller ikke efter gældende støjbekendtgørelse og det er det der også er problemet.

  Vindmølleejer-/opstiller er fredet uanset hvad målingen måtte vise, og det er derfor at loven skal ændres så støj fremover skal måles hos naboerne og ikke blot beregnes over til naboerne, med nogle forudsætninger som ikke holder i virkeligheden.

  Hvis der i lovgivningen kom krav om støjmålinger hos naboer, så vil opstiller fremover planlægge projekter efter forsigtighedsprincippet og planlægge med, at møllerne skal kunne lyddæmpes, hvis målinger vister overskridelser.
  Desuden skal en revideret lov indeholde grænseværdier, som er gældende uanset vindhastighed. I dag gælder der kun grænseværdier (beregnede) ved 6 og 8 m/s. Ved alle andre vindhastigheder er der ingen lovgivning overhovedet der beskytter naboer mod støj uanset om den er skadelig eller ej.
  Lad os nu få lavet loven om så den beskytter naboerne!

Skriv en kommentar