• tirsdag , 28 maj 2024

KV13 Stege: Er et liv mindre værd ude på landet?

Flemming Sonnerup havde den 12. november et fint indlæg om vindmøllestøj i Sjællandske.

Her fremgår det, at lavfrekvent støj inde i nabohusene beregnes i stedet for at måles, at man som nabo heller ikke kan kræve en måling udført, og at privat måling af et støjniveau over det tilladte ikke berettiger til en klage. Hvis støjkilden var en fabrik, et kraftværk, en hurtigfærge el.l., så måtte man godt både klage og kræve at få støjen målt, men altså ikke ved vindmølle-støj. Dette må vække undren hos alle.

Læs hele læserbrevet fra den 13. november 2013 på www.vordingborgpolitikernes-vogter.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar