• onsdag , 24 april 2024

Horsens: Vindmølle-møde førte til heftig debat

Mere end 200 borgere mødte søndag aften op i Gedved Hallen for at diskutere vindmøller. Det blev en engageret og til tider heftig debat, hvor der for det meste var fokus på sagen.

Læs hele artiklen fra d. 22. januar 2012 på www.radio-horsens.dk

Relaterede indlæg

3 Kommentarer

 1. Carsten Kjær Olesen
  24. januar 2012 at 10:32 Svar

  Som resultat af min deltagelse i bogermøde afholdt i Gedved søndag . 22 januar er her en kopi af hvad jeg bidrager med i den lokale presse.
  Som I kan se af mit indlæg finder jeg det uhyrligt at I optræder i sådanne sammenhænge med forkerte oplysninger. I er i stand til at skabe forvirring og frygt for vindmøller. I burde hellere være saglige.

  Debatindlæg. Vindmøller – Borgermøde I Gedved.

  Igennem længere tid har jeg fulgt debatten omkring vindmøleplacering i Hosens Kommune via debatsiderne i Horsens Folkeblad, og deltog da også i borgermødet søndag d. 22 januar afholdt i Gedved.

  Som jeg på forhånd frygtede, blev aftenen præget af, at de fremmødte primært tilhørte gruppen af borgere der absolut er imod at vindmøller skal placeres i den nordlige del af Horsens Kommune, nærmere bestemt omkring Gedved.

  De fleste af borgerne der ytrede sig fremkom med ukvalificerede begrundelser for modstand mod vindmøller.
  Hovedingrediensen var at man gerne ser vindmøllekraft udbygget, men bare ikke i nærheden af ens egen andegård.
  Desværre var det således at aftenens modstandere af vindmøller blev bakket op af repræsentanten for Landsforeningen Naboer Til Kæmpevindmøller der under sit indlæg og efterfølgende svar fra panelet fremkom med urigtige oplysninger omkring støjgrænser. Svarene bar præg af at repræsentanten ikke var i stand til at håndtere måleenheden db(A). Indrømmet, at denne måleenhed er vanskelig at håndtere og forstå for lægmand, men ikke at kunne fremkomme med korrekte tal udtrykt i db(A) en sådan aften hvor meget står på spil, er dog ikke værdigt for modstandere af vindmøller. Det bidrager kun til yderligere usikkerhed og forvirring blandt lægfolk.
  Jeg vil her samtidig pointere at en fordobling af lydtryk svarer til en øgning af støj svarende til 6 db(A) og ikke 3db som denne herre påstod. Oplysningen kan verificeres her: http://www.denstoredanske.dk/it,_teknik_og_naturvidenskab/fysik/optik/lyd
  Dette faktum giver plads til variationer indenfor støj genereret af vindmøller – tolerancer.
  Grænsen 44db(A) målt ved en vindhastighed på 8m/sec. er absolut en grænse man kan leve med.
  44db er det niveau der som maksimum er sat, målt i åbent terræn 1,5 meter over jorden korrigeret til 10 meters højde. Befinder man sig således udendørs bag ved sin ligusterhæk vil støjen fra vindmøller næppe være at høre.
  Der eksisterer selvfølgelig den usikkerhed, at en vindmølle støjer mere ved højere vindhastigheder. En vindmølle opererer mest optimalt ved vindhastigheder 13-14m/sec. Svarende til en omdrejningshastighed lig med 15 omdrejninger pr. sekund. Man kan således stille tvivl ved målemetoden og grænserne, men uanset hvilken metode der anvendes vil der være tale om usikkerheder. 8m/sec. er valgt ud fra den betragtning, at det er den vindhastighed der er fremherskende over det åbne land.
  Det støjniveau vi som mennesker begår os i, i det daglige, er væsentligt højere. Tænk på motorvejen vest for Gedved. Denne støjer væsentligt mere end de ved Danish Crown planlagte vindmøller. Den har man til gengæld ikke noget imod. Nej den er nødvendig trods det at den genererer støj – belaster miljøet i høj grad – fratager naturens dyr deres levesteder, og ikke klæder landskaber særligt meget. I øvrigt er grænsen for vejstøj i boligområder sat til 58 db, men den har man tilsyneladende intet imod.

  Benægter man stadig ovenstående forhold må jeg konstatere at søndag aftens fremmødte repræsentanter ikke er kommet længere end til at jorden stadig er flad trods det at det modsatte er bevist; og fra vindmøllemodstandernes side udnytter man groft den usikkerhed der hersker omkring støjens indflydelse på de berørtes hverdag samtidig med at man manipulerer med tallene.

  Fra lokalrådets side, som var aftenens vært, manglede der desværre det forhold, at man skulle have inviteret et kvalificeret modspil til modstander repræsentanten. Nu gik ”sejren” til vindmøllemodstandernes side – desværre, og det kun fordi man benægter fakta og grundet det forhold at man ikke havde inviteret eksperter der kunne yde kvalificeret modspil til modstandergrupperne.
  Kære lokalråd; næste gang der optræder en lignende sag hvor I er hovedaktører må I gøre det bedre. Der er absolut plads til forbedringer.

  Jeg skal ikke undlade at bemærke at jeg selv er en af de borgere der eventuelt bliver berørt af de planlagte vindmølleplaceringer, men grundet min accept af fremskridtet og nødvendigheden af at udnytte vedvarende energi er jeg fortaler for at bygge vindmøller, også indenfor min egen andegård. Undersøger man forholdene seriøst og med åbent sind og samtidig ved noget omkring støj og dens udbredelse frygter man ikke vindmøllerne, forudsat at de i loven fastsatte grænser for støjbelastning overholdes.

  Kære modstandere. Sæt ikke fremskridtet i stå. Vær kritiske, men samtidig objektive. Vindmøller er for nuværende et godt alternativ til fossile brændstoffer, og accepter nu at deltage i fremskridtet.

  Det er altid “det nye” der vækker bekymring, men i den tid vi lever i har vi eksperter der sikrer at alt “går rigtigt til”. Desværre er der personer der ikke vil eller kan stole på ekspertpaneler trods det at det er det bedste vi har.
  Synd at Lokalrådet for Gedved ikke formåede at invitere de eksperter der er til rådighed, men mødte op med ukvalificerede personer. Man kunne få den fornemmelse at Gedved lokalråd var modstandere af vindmøller og derfor agerede som de gjorde i stedet for at forsøge at give lejlighed til en objektiv vurdering af situationen.

  Kommende nabo til vindmøller.
  Carsten Kjær Olesen, Oventoften 61 Gedved.

 2. Erik Nielsen
  26. januar 2012 at 15:12 Svar

  Enig i at følelser og fakta kan være to ting.
  Men faktuel viden koblet sammen med erfaring,er i debatten om vindmøllestøj en vægtig kilde.
  Så skulle du få lyst til at opleve hvad det vil sige ” så er du velkommen til at komme forbi med din støjmåler” mvh nabo til Bindesbøl møllerne

 3. Chrismark
  2. februar 2012 at 16:27 Svar

  I landelige omgivelser har jeg mit hus til salg. 1. mølle 0,8 km væk, 8 møller ca. 1.5 km., 6 møller 3 Km væk, ingen lys problemer og dem der er der er det bare og lukke sig ind på toilettet i den 0,5 time det vare. Jeg har købt mange ventilatorer der kører konstant, hvorved støjen kan slet ikke høres. Skal jeg grille kører jeg til stranden. Her har jeg grillet 1 gang på 5 år. Det er ulidelig og være udenfor og indendørs. Ellers fint lille billig hus til salg eller overdragelse, hvis jeg kan flygte herfra. Smuk gammel have, hvor i kan nyde solnedgang med møllesang som ryster grillen. Tilbud ønskes.
  Chrismark.

Skriv en kommentar