• tirsdag , 23 juli 2024

Vismand: Flere vindmøller skader klimaet

Selvom vindmøller producerer CO2-fri elektricitet, vil den ekstraordinære satsning, som den nye regering lægger op til, ikke gavne klimaet. Det siger formanden for Det Økonomiske Råd, overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, til dagbladet Børsen.

Læs hele artiklen fra d. 8. november 2011 på www.tv2.dk

Relaterede indlæg

2 Kommentarer

 1. Karen Rasmussen
  8. november 2011 at 10:28 Svar

  Nu bliver jeg altså endnu mere forvirret! Er der overhovedet noget grønt ved vindmøller bortset fra farven på nogle af de pengesedler som vindmølleejerne, lodsejerne og vindmølleproducenterne putter ned i Deres tegnebøger. Det har store omkostninger for både miljøet og medarbejderne, at producere møllerne. Folk bliver syge af styren dampe når møllevingerne produceres. Det problem har man forsøgt løst ved at “eksportere” mange af den slags arbejdspladserne til udlandet. I Kina hvor man udvinder Neodumium som også bruges til vindmøllerne, har det store miljømæssige omkostninger og folk bliver alvorligt syge som konsekvens af arbejdet. Transport til og fra opstillingsstederne foregår med kæmpestore lastbiler som brænder en masse diesel af og der gør de kraner man bruger til at stille møllerne op med, også. Vindmøllerne placeres ofte på steder hvor det ikke blæser ret meget, strømmen kan ikke lagres til når man har brug for den, derfor er der til stadighed brug for at bla. kulkraftværkerne kører som backup. Når møllerne skal pilles ned igen, så efterlader de store mængder miljøskadeligt affald, bla.fra vingerne. Sidst men absolut ikke mindst så har generne fra vindmøllerne meget ubehagelige konsekvenser for de mennesker der bor i nærområdet og så er det vissuel forurening af allerværste skuffe. Det eneste “grønne” jeg kan nævne er at Vestas nye hovedkvarter er selvforsynende med energi så det kan man vel godt kalde en “grøn arbejdsplads”. Der er ikke noget jeg hellere vil, end at være med til at efterlade en renere og bedre verden til mine børn og børnebørn men jeg vil ikke være statist i en forestilling, hvor man prøver at retfærdiggøre at man favoriserer vindmølleindustrien og enkelte borgere, på bekostning at alle andre. Det eneste mine efterladte får ud af det, er et grimt land med enorme mængder miljøskadeligt affald i form af uproduktive vindmøller. Deres fædrende arv er til og med skrumpet betydeligt, til ære for vindmølleindustrien og vindmøllerjerne og der har overhovedet ikke været nogen miljømæssig gevinst ved det.
  “Så lad dog være!!!!!!!” ;0)

 2. Jens Rasmussen
  8. november 2011 at 11:44 Svar

  Den økonomiske vismand har selvfølgelig ret. Sådan er det nu engang med markedsmekanismerne. Det positive man kan sige om satsningen på vindmøller, hvis man fortsætter med at satse på landjorden, hvor deres virkningsgrad ikke bliver højere end 20% mod 50% på havet, er følgende:

  – Producenterne af vindmøller får mulighed for at sælge ca 3 gange så mange vindmøller i Danmark til en højere markedsværdi, selvom Danmark nok aldrig kommer højere op end at dække 30% El fra vindenergien (med så lille virkningsgrad, skal der nemlig opstilles 2,5 gange så mange møller og/el MW installeret effekt som vores forbrugsbehov, men så kan man ikke komme af med produktionen når det blæser meget og så falder virkningsgraden yderligere til et stykke under 20%)

  – Der skal investeres meget i det øvrige energisystem for at gøre forsøget. Det skaber store indtægter i den del af energisektoren

  – 10% mere af vores EL-forsyning vil blive dækket af vindenergi, som giver Kina etc. mulighed for at forurene lidt mere med Co2 (billigere Co2-kvoter)

  – Hvis man kan sælge overskuds-vindenergi-El, vil det måske også reducere Co2 andre steder i Europa, men ikke hvis det fortrænger A-kraft. Men så kan Kina m.fl. købe Co2 kvoter endnu billigere

  Problemet er, at så snart man satser på at dække en større del af vores EL-forsyning med vindenergi end man gør nu og vindmøllerne får så ringe kapacitetsfaktor, så kommer man snart i en situation, hvor man skal sælge mere EL til nabolande end hvad der svarer til Danmarks samlede EL-forbrug til udlandet i de perioder, hvor det blæser meget. Det bliver ikke nok at slukke for vores konventionelle kraftværker og vandkraften i Norge og Sverige kan ikke længere være stor nok en buffer. Det problem er end ikke løst endnu teknisk set. Men det vil skabe meget store investeringer i en stor del af energisystemet af samfundets penge. Så hele sektoren får øget indkomsterne og beskæftigelsen, men det vil tage endnu større indkomster væk fra de sektorer, som det stjæler konkurrenceevnen fra.

  Men hvis det er en finanspolitisk ekspansion at købe 2,5 gange så mange vindmøller til forhøjet pris, som reelt skal til for at komme op på 50% EL fra vind, så kan man betragte det som en skabelse af arbejdspladser og mere samfundsefterspørgsel med mulighed for at udvide om et par år med endnu flere vindmøller, for man kan aldrig nå de 50% fra vind, når møllerne kun kan producere med 20% af deres installerede effekt. Hver gang man opstiller 1 MW vindmølle på landjorden får man kun 200 kW i produktion. Så det skaber mange arbejdspladser også i det resterende EL-forsyningssystem.

  Finanspolitisk kunne man, i stedet for at beskæftige folk i energisektoren til at fremstille, opstille og indpasse 2,5 gange så mange møller, som der reelt er brug for uden speciel effekt på velfærden have valgt at øge normeringerne i ældreplejen, børnehaverne, skolerne (dobbeltlærer) osv., og undlade at nedlægge hospitaler alt for hurtigt osv., eller investere i bedre jernbaner osv. Det kunne man sagtens gøre samtidigt med at man indpasser op mod halvdelen af vores hjemlige EL-forsyning fra vind, ved kun at opstille vindmøller på havet. Så kan vi relativt hurtigt med få møller komme op på at dække i hvert fald 40% med vindenergi. Det ville heller ikke kræve de helt store ekstrainvesteringer i resten af energisystemet. Det vil dog fortsat gøre Co2-kvoterne billigere andre steder i verden. Men det er helt afgørende for om det er realistisk at indføre mere EL fra vind, at hver installeret MW skal op på at fremstille 500 kW, for så skal vi ikke pludseligt kunne sælge mere end Danmarks forbrug til udlandet når det blæser mere end gennemsnitlig vindhastighed . Så kan vi faktisk nøjes med slukke for den ene halvdel af vores kraftværkssystem, når det blæser meget og tænde det igen, når det blæser mindre.

  Vismændenes pointe er imidlertid meget klar og ikke til at komme uden om. Så længe vi har gode efficiente kraftværker i Europa og Danmark og klimaet er et globalt problem og Co2-kvoterne er bestemt globalt, så vil det være et tab af velfærd i verden, hvis Danmark fjerner kraftværker for at stille vindkraft op, hvor man i stedet for at bygge nye værker i udviklingslandene med vind og a-kraft stiller et billigere kulfyret værk op, fordi Co2-kvoterne blev meget billige, da vi stillede meget dyr dobbeltkapacitet op. Tabet af velfærd i verden bliver til at tage og føle på. Det kommer nemlig til at ske i Danmark i form af at vi i stedet kunne bruge de mange milliarder til den velfærd, som allerede er trængt op i en krog. Hvorfor skal vi bruge 40 mia kr. på at der stilles lige så mange kulfyrede kraftværker op andre steder i verden, som vi stiller vindkraftværker op, når forureningen mindst bliver den samme eller værre i verden, mens vores velfærdssystem forringes. Man kan sige, at det er efterlønnen, dagpengene, plejehjemmene, skolerne osv., der i stedet kommer til at stå ude på landet i form af stort set ledig vindmøllekapacitet. Der vil den ødelægge resten af idyllen i Danmark.

Skriv en kommentar