• mandag , 15 juli 2024

Vindmøller Alslev. Projekter i Faxe vækker forhåbentligt befolkningens interesse i kommunen.

Faxe kommune har netop offentliggjort, at de har modtaget to ansøgninger om at opstille grupper af nogle få vindmøller 2 forskellige steder i kommunen.

Læs hele blogindlægget fra d. 9. april 2011 på www.tv2.dk

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. hans_dane
  10. april 2011 at 19:40 Svar

  Dette blot til orientering om hvilken “site” på internettet, som jeg p.t. anvender om de to ansøgninger til Faxe kommune om opsætning af omkring 6 gigantvindmøller på to lokaliteter i Faxe kommune.

  Jeg har et nyt domnænenavn under registrering:
  Vindmøller-alslev.dk

  Under dette navn er det min hensigt, at komme med information om sådanne gigantvindmøller i håb om bredest muligt

  – at få Faxe kommunens befolkning til på et sagligt grundlag at tage stilling til, om erhvervs- og kulturudvalget bør give tilladelser til de to ansøgende storgårdejere, der hver ønsker en gruppe af 3Mwh møller opsat på deres jord

  – at det vil betyde at hver af storbønderne kan score sig salgsindkomster på hver omkring 1 mio kr.,

  – at Faxe kommune som en slags økonomisk præmiering hvis projekterne gennemføres får ca. 600.000 udbetalt af statsmidler til brug for diverse projekter i kommunen,

  – at en hel landsby omkring blot den ene vindmøllegruppe ( Alslev ) vil få 3 gigantvindmøller som nabo mod vest, med deraf følgende støjgener og skyggekastninger fra 130 meter høje møller kun ca. 700 meter væk,

  – at det/de konsortier, der står bag opstillingerne og driften af gigantmøllerne faktisk vil kunne finde lokationer, der er op til 1/3 mere effekltive – f. eks. havvindmåller ,

  – at det vil være tvivlsomt, om lovgivningens intentioner om, at sådanne vindmøller i vidst muligt omfang skal ske uden gene for omgivelserne, på grund af teknisk set dårlig geografisk placering og på grund af relativ vægtig gene overfor de omliggende er tilgodese. og endelig,

  – at disse måske 6 gigantvindmøller i den grad kommer til at præge billedet af naturen i Faxe kommune uden, at der reelt er behov derfor når man fraser, at storgårdejerne naturligvis gerne ser at kunne score sig et par mio. kr. i gevinst, og at kommunen sikkert gerne ser den slunkne kommunekasse fyldt lidt op med midler fra tilskudssystemet om vindmøllerne eller med 1,2 mio kr. til brug for diverse projekter i kommunen.

  Jeg vil håbe, at det ikke er det sidste “at”, der bliver afgørende for, om der gives tilladelser til det ansøgte, for det burde Faxeborgerne ikke være bekendt overfor de mange nærtboende, der notorisk skades og som måske vil kunne opnå mio-kompensationer, der godt nok ikke skal finansieres af kommunen, men af mølleejerne, og som derfor allerede er indregnet i økonomien, der ved hjælp især af 25 øres støtte pr produceret Kwh kan skrues sammen med endog ganske gode afkastmuligheder til mølleejerne.

  Ja tak til vindmøller. Dem vil Danmark få brug for i fremtiden hvor de fossile enerkilder forsvinder, men det bør ikke ske ud fra lodsejernes og kommunernes økonomiske interesser, men ud fra objektive kriterier for hvor det bedst muligt lader sig gøre at finde placering derfor, og der bør det fortrinsvis være havområderne, der notorisk er de mest produktionsmæssigt rigtige og derefter placeringer i vestdanmark, hvor det notorisk blæser mere end længere østpå, og dette kun afveget når og hvis det måtte lade sig gøre at finde placeringer på landarealer, som f. kes. i Faxe uden at det i det hele taget ligger indenfor risikoen for, at der skal betales kompensationer til naboer for gener.

Skriv en kommentar