• onsdag , 6 december 2023

Debat: Hold jer til kendsgerninger

Viden Om Vind ved Henrik Vinther taler (28.8.) imod Lars Klottrups mening om vindmøller på land. H.V. mener, at der skal flere fakta om vindmøller på bordet. Et af disse fakta er, at denne brancheforening ikke skyer nogen midler i deres forehavende, endog at optræde mafialignende og franarre en 83-årig gammel dybt dement mands underskrift på, at de skal bruge et stykke af hans jord 30 år frem i tiden for bagefter at håne mandens voksne døtre med, at en underskrift er en underskrift – det oplevede jeg i egen familie.

I deres argumentation for vindmøller lirer politikere blot lirer den lektie af, som de er instrueret i af vindmøllemafiaen. Hvorfor ikke søge den information, som er tilgængelig og mere fyldestgørende andre steder fra?

Efter at havvindmøllerne er opfundet, har landvind-møllerne efterhånden kun én funktion tilbage – at være til mest mulig gene for deres omgivelser. Selv den lavfrekvente, sundhedsskadelige støj er for disse skruppelløse mennesker helt uden betydning. Det er jo ikke dem selv som bliver syge af det.

Vi el-forbrugere og skatteydere betaler over to kr. pr produceret kwh, også for den el, som bliver produceret om natten og solgt til bl.a. Tyskland for 1 Eurocent = 7,5 øre, hvorfor så ikke bare stoppe disse spektakelmaskiner om natten, så naboerne kan få deres nattesøvn i fred og lade forbrugerne spare millioner af kr. om året og blot lade havvindmøllerne køre?

Af både sundhedsmæssige og æstetiske hensyn til den smukke natur har den australske regering besluttet at lukke ned for alt offentligt tilskud til landvindmøller, hvilket igen har bevirket, at stort set ingen derefter har haft lyst til svine naturen til med disse uskønne piskeris. Der er mange flere fakta, men jeg har valgt at stoppe her i første omgang.

af Svend Kongsbak, Nyrupvej 86, 9240 Nibe

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 2/9 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar