• lørdag , 18 maj 2024

Debat: Støjmållinger….eller

Inden opsætning af vindmøller som ved Kyse, beregnes det forventede støjniveau ude ved naboerne. Til denne beregning anvendes en måling foretaget på den mindst støjende mølle af samme model, opstillet i Danmark. Beregningen udføres på vindmølleopstillerens regning med forbehold for anvendte tal, beregningsmetode og resultat.

Ofte kan disse beregnede værdier grundet en usikkerhed i beregningsmetoden ikke garantere for, at støjgrænserne overholdes. Derfor forlanger kommunen, at vindmølleejeren efter, at møllerne er sat op, får foretaget en måling af møllestøjen efterfulgt af samme beregning, hvor det nu er kommunen, der skal bevise, at grænsen er overskredet. Grundet usikkerheden må den beregnede værdi ligge væsentlig over støjgrænsen, før det er bevist, at denne er overskredet.

Da moderne møller er elektronisk styrede, og møllerne oftest godkendt med en støjdæmpning, vil en varslet selvkontrol give samme sikkerhed for rigtigt resultat som skiltning med fartkontrol en km fremme.

Da målinger foretaget hos naboer i andre projekter har vist, at den anvendte beregningsmetode ikke holder vand, er det således ikke et spørgsmål om kritik fra vindmøllenaboers side, men om at det er på tide, at miljøstyrelsen, som udarbejder reglerne, tager deres opgave alvorligt og ændrer vindmøllebekendtgørelsen. Det har Venstre sammen med DF og LA gennem talrige samråd i de sidste fi re år påvist er nødvendigt. Flertallet er der, Miljøministeren er fra Venstre, Udvalgsformanden fra Dansk Folkeparti, så det er jo bare at komme i gang.

af Peter Prinds, Koldingvej 201, Christiansfeld

Bragt i Sjællandske den 1/9 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar