• torsdag , 18 august 2022

Mads Klokker, som er klinikchef i Rigshospitalet, har i 2012 holdt et foredrag med titlen: “Helbredseffekter af vindmøllestøj?” Og konklusionen er?

SE LINK:

mads_klokker

ØNH-specialisten Mads Klokker forklarer i indledningen, at han hverken er støjforsker, arbejdsmediciner eller psykolog, at han intet ved om vindmøller og at han ikke har nogen vindmølle.

Aha.

Læs Mads Klokkers endelige konklusion på side 16:

– Subsonisk og lavfrekvent lyd burde ikke være et problem hos det raske menneske

– Svensk Naturvårdssverket (slutrapport 2011) og danske Sundhedsstyrelsen:

INTET VIDENSKABELIGT BELÆG FOR HELBREDSSKADELIGE EFFEKTER

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar