• onsdag , 23 juni 2021

“Besat af vind” indstillet til fornem journalistpris

Bogen “Besat af vind”, der kritisk beskriver skyggesiden af satsningen på vindkraft, er blevet indstillet til den prestigefyldte FUJ-prisen 2012 (bogkategori). Listen over de ialt otte bøger, som er indstillet, blev 20. september offentliggjort på journalisten.dk.  Prisen uddeles af FUJ – Foreningen for Undersøgende Journalistik.

“Besat af vind” er indstillet af de to prominente journalister Claes Kastholm og Tom Heinemann. Sidstnævnte er Danmarks mest prisbelønnede journalist, der selv har fået FUJ-prisen to gange og derudover bl.a. modtaget Europas fornemste pris, Prix d´Italia, for TV-dokumentarer.

Her er deres begrundelse for at indstille forfatteren til “Besat af vind”, journalist Peter Skeel Hjorth til prisen:

København, august 2012
Indstilling til FUJ-prisen for bogen, ”Besat af vind”

Undertegnede indstiller hermed journalisten Peter Skeel Hjorth til årets FUJ-pris (bogkategorien)

I februar 2012 udkom bogen ”Besat af vind” med undertitlen ”Skyggesiden af en grøn industri”. Efter fire års research – og uden nogen form for økonomisk støtte – startede Peter Skeel Hjorth et helt års skrivearbejde, før bogen lå klar.

Det er en fremragende bog, baseret på undersøgende journalistik af høj klasse. Uanset, om man er tilhænger af vind-energi eller ej, så er bogen et sandt lærestykke i, hvordan vedholdenhed, nysgerrighed og engagement kan drive en journalistisk historie frem. Uanset, hvor meget modstand man møder undervejs.

For læser man den 352 sider lange bog, finder man snart ud af, at den bygger på et gigantisk arbejde med at grave oplysninger frem og brik for brik samle puslespillet til et billede af en grøn industris mørke skyggeside. De omfattende kildehenvisninger viser, at bogen kun er toppen af et isbjerg fyldt med informationer, der blot venter på at blive gravet frem af andre.

Bogen tegner et billede af, hvordan vindindustrien er blevet en bestemmende magtfaktor både lokalt, nationalt og globalt – en magtfaktor skabt gennem propaganda og en lobbyvirksomhed over for offentlige myndigheder, politiske partier og regeringer af en hidtil uset dimension.

Det er, hvad Peter Skeel Hjorth selv kalder for ”Vindkratismen”, der styrer debatten her og i udlandet. En ”isme”, så stærk, at al kritisk tilsyneladende tromles ned i miljøets navn.

Bogen giver bl.a. en præcis og dybdegående beskrivelse af det skandaløse politiske spil omkring testcentret i Østerild og opbygningen til at regulært stormløb fra ”Vindkraftisterne” side på Sverige fra 2007. Men bogen kaster også et blik ud over, hvad der sker i hele Europa og den øvrige verden.

Bogen beskriver, hvordan vindindustrien i symbiose med politiske beslutningstagere tromler hen over landskaber og mennesker, der kæmper en fortvivlet kamp i mod overmagten og det ene overgreb efter det andet. Udbygningen af vindkraft foregår på en måde, som er et angreb på grundlæggende værdier i det moderne, nordiske samfund, påviser bogen, der også beskriver en stærkt voksende modstand.

”Besat af vind” påviser også, at vindkraft er en ekstremt kostbar og ineffektiv energikilde, der eksisterer alene på grund af offentlige støtteordninger.

I fem meget tekniske kapitler beskrives problemerne med vindmøllestøj, den ganske særlige, der kan høres gennem anden lyd. I disse kapitler afslører Peter Skeel Hjorth en påfaldende mangel på vilje til at finde sandheden om vindmøllestøj, og hvordan der snydes på alle parametre af både konsulenter og offentlige myndigheder, når det gælder støjgrænser og kontrollen med dem.

Vi opfatter ofte journalisterne som dem, der stiller de kritiske spørgsmål – også til ”godhedsindustrien”. Men ser man nærmere på journalistikken i de etablerede medier generelt, så er det påfaldende at se, at de fleste har undladt at stille kritiske spørgsmål til vindindustrien og den energipolitik, der er vokset sammen med den; tværtimod har de etablerede medier indtaget en ren lobhudlende position i forhold til vindmøllebranchens mange økonomiske interessenter.

Dette gør Peter Skeel Hjorths indsats så meget mere betydningsfuld. Gennem sin i bedste forstand journalistiske arbejdsmetode har Peter Skeel Hjorth tilvejebragt et værk, der, hvad indsigt i emnet angår, er absolut enestående, og det kan undre, at den landsdækkende presse totalt har negligeret det.

Og derfor skal Peter Skeel Hjorth have prisen.

Claes Kastholm & Tom Heinemann

—————-

Læs andre inslæg på stilhed.eu om Peter Skeel Hjorth

Køb bogen “Besat af vind” på Saxo.com

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar