• lørdag , 25 maj 2019

Vindmølleindustrien

Høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening til VE-loven og rammerne for kystnære vindmøller.

Jævnfør Energistyrelsens høringsbrev af 28. november 2012 fremsendes hermed bemærkninger fra Danmarks Vindmølleforening til de foreslåede ændringer i VE-loven om rammerne for kystnære vindmøller. Vi har tidligere fremsendt bemærkninger til ændringer af værditabs- og køberetsordning mv. Generelt Danmarks Vindmølleforening hilser ...

Læs mere