• fredag , 1 december 2023

Hæv niveauet i vindmølledebatten

Debatten om vindmøllerne foregår ikke for sjov. Vindmøllemodstanderne et lige så stort samfundsmæssigt ansvar som vindmølleindustrien, når de søger at hindre, at der opstilles nye vindmøller.

Læs hele kronikken fra d. 1. februar 2013 på www.jyllands-posten.dk

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Poul Nielsen
  6. februar 2013 at 13:14 Svar

  Henrik Vinther henviser i sin kronik i JP 01-01-13 til en opdateret forskningsoversigt og skriver bl.a.:

  “Der foreligger en helt opdateret forskningsoversigt fra Naturgårdsverket, der er den svenske pendant til Naturstyrelsen i Danmark, og som afviser helbredsrelaterede følgevirkninger af vindmøllestøj. Publikationen er fra maj 2012 og hviler på en gennemgang af al den eksisterende internationale forskningslitteratur.
  Bør en sådan publikation ikke veje tungere som beslutningsgrundlag end vrede læserbreve med udokumenterede påstande?”

  Forskningsoversigten er udført af:

  Kunskapsprogrammet Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten
  och Naturvårdsverket med uppgiften att ta fram och sprida vetenskapligtbaserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

  Man kan bl.a. læse i forskningsoversigten:
  Studier av trafikbuller har på senare år funnit belägg för ett samband mellan exponering för trafikbuller och risk för hjärt-kärlsjukdom. Motsvarande studier av vindkraftsbuller saknas.

  Hvad er det Henrik Vinther prøver at fortælle ?

Skriv en kommentar