• fredag , 2 december 2022

Svært at vænne sig til blinkende lys i højden

Litteraturen på området siger, at folk vænner sig til blinkende lys, men de data, vi har fået ind, indikerer det modsatte er tilfældet, forklarer lektor Ivar Lyhne, institut for planlægning på AAU i en artikel i Nordjyske Stiftstidende den 3. december 2015.

Den 8. december præsenteres resultaterne af en undersøgelse om, hvordan et lokalområde påvirkes af konstante lysblink fra i dette tilfælde markeringsmasterne ved testcentret for vindmøller i Østerild Plantage.  Omkring 150 beboere i lokalområdet har medvirket i en spørgeskemaundersøgelse, som forskere fra Aalborg Universitet, AAU, og Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har lavet. Resultaterne viser bl.a., at der efter fire år med blink fra masterne ved testcentret kun er 17 procent af de medvirkende i undersøgelsen, blevet mindre opmærksomme på lysene. I samme periode er 11 procent blevet mere opmærksomme. Ivar Lyhne forventer, at deltagerne på tirsdagens borgermøde kan få noget ny viden med sig hjem. Både om lyspåvirkningerne og om, hvad der teknisk kan gøres for at begrænse dem. På mødet deltager nemlig også repræsentanter for Terma, der arbejder med det radarsystem, der fremover skal sikre, at markeringslysene på masterne kun tændes, når der er fly i området.

Der præsenteres ny viden både om radarstyringen af markeringslysene og om, hvorfor det er nødvendigt at inddrage lyspåvirkning som endnu et aspekt når der fremover laves VVM-redegørelser for kommende vindmølleprojekter. Hidtil har man fokuseret på at beskrive støj og skyggekast, men den viden, vi har hentet i Østerild viser, at lyspåvirkningen af et område fremover er en faktor, der også skal tages højde for, når generne fra vindmøller skal vurderes. For i takt med, at vindmøllerne bliver større, skal de i stigende grad også forsynes med markeringslys, siger han i avisen.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar