• fredag , 2 december 2022

Debat: Global tænkning?

Paul Rode Andersen (SF) giver (2.12.) udtryk for sine klimabekymringer. Og det har han grund til. Spørgsmålet er, om de kan undgås ved at opsætte vindmøller i Frederikshavns Kommune.
Skal vi bidrage, skal det nok foregå med en vis realisme.

I 1362 fandtes den højeste registrerede vandstand ved Vesterhavet. Den første forbrændingsmotor så dagens lys i 1860. At kalde søndagens blæsevejr for ekstremt vejr forårsaget af klimaforandringer, ligger på linje med SF’s skatteordfører, der i Folketinget angiver at havets erosion af vestkysten skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Et anden tidligere MF’er angav på tv, at grunden til, at vindmøller skal stå på land, er at der ikke er plads på havet.

Mennesker skal ikke tåle vindmøller af hensyn til en grøn omstilling, de skal tåle dem, fordi projektmagere tager sig bedre betalt for havvindmøller.

Ole P. Kristensen, dr. scient.pol., professor emeritus i statskundskab, CEPOS, skriver under overskriften, ”Klimapolitikken er en spektakulær fiasko”, blandt andet:
”Nøglen til klimapolitisk succes er energikilder, som udgør et billigt og pålideligt alternativ til fossile brændsler, så udviklingslandene og alle andre tager dem i anvendelse. Ingen kan vide, hvilke energikilder, det er. Forløbet de sidste 20 år tyder ikke på, at det er sol og vind. Beskatning af CO2 og målrettet men teknologineutral investering i forskning er den sikreste og hurtigste metode til at finde frem til de rigtige alternativer. Europa og Danmark har længe været frontløber i klimakampen. Her ser det lidt bedre ud. Det er ”kun” 73,3 pct. af energiforbruget, der kommer fra fossile brændsler. Igen er det kerne- og vandkraft, der fylder i det ikke-fossile (19,7 pct.), mens vedvarende energi til trods for enorme subsidier kun udgør 6,9 pct. Da Europa står for mindre end 14 pct. af verdens energiforbrug, og andelen er faldende, ville et helt fossilfrit Europa i sig selv ikke forhindre en global stigning i brugen af fossile brændsler”.

G7-landene har udskudt målet om et fossilfrit samfund til år 2100. Kineserne har deklareret, at de for at indhente vestens økonomi vil øge deres kulforbrug til på den anden side af 2030.
Engang var vi en nation, der drog ud i verden for at missionere, skaffe magt eller handle. Nu opfatter vi global tænkning som en proces, hvor vi sætter vindmøller op i egen baghave.

Af Marianne Byskov, Demstrupvej 31, Almind, 8800 Viborg

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar