• søndag , 25 februar 2024

Debat: Følg det britiske vindmølleeksempel

Den nyslåede britiske regering har besluttet at fjerne støtten til landvindmøller pr. 1. april 2016. »Vi rykker på vores forpligtigelse til at stoppe nye vindsubsidier og give lokalsamfund den endelige stemme i forhold til alle nye vindparker (…) vi har nu nok subsidierede projekter i pipelinen til at møde vores mål for vedvarende energi,« har den nye britiske energiminister, Amber Rudd, udtalt.

I Danmark har vi for længst mødt vores mål for vedvarende energi. Det meldte KL ud allerede tidligt i 2014. Faktisk har vi i dag overopfyldt vores internationale forpligtelser i forhold til 2020.

Vi har store omkostninger forbundet med at integrere al vindenergien i vores elsystem, og yderligere store milliardinvesteringer vil kræves for at kunne udnytte den til fx fjernvarme eller størst mulig elektrificering af vores samfund, så den ikke ender som eksport, ofte til under kostpris. Det er svært at få øje på fornuften i at fortsætte udbygningen med vindkraft, så længe vi ikke er i stand til at udnytte den vindkraft, vi allerede producerer.

Det er sympatisk, at briterne vil give lokalsamfundet den endelige stemme i forhold til nye vindparker. Den måde, vindkraften udbygges på i Danmark, opleves som meget fjendtlig i de fleste lokalsamfund. I takt med vindmøllernes planlægning trækkes naboerne ind i et rænkespil af magt, arrogance, manipulation, manglende viden, ”bestikkelse” og splid, når de store pengekræfter sættes ind i jagten på de offentlige støttemilliarder, og politikerne får udsigt til at pynte sig med en grøn fjer i hatten og i deres kommunale regnskab.

Tvangsindlagt til gener

Naboerne bliver tvangsindlagt til at leve med store gener fra vindmøllerne i form af fx støj, skyggekast og forstyrret nattesøvn, med de negative effekter dette over tid kan få for deres helbred. De må også finde sig i at se deres ejendomme falde drastisk i værdi uden at få tilstrækkelig kompensation herfor. Vores landskaber og naturområder ødelægges også af vindmøllernes indtog.

På toppen af det hele har EU kendt den danske støtteordning til vindmøller ulovlig. Efter to års forhandlinger har den afgåede regering ikke fundet en løsning, som EU kan godkende. Hvad løsningen bliver er stadig usikkert. Dermed er vindspekulanternes økonomiske motivation for fremtidige investeringer faktisk også usikker.

Vi håber, at den nye danske regering vil følge det britiske eksempel og beslutte, at tiden er inde til at stoppe for nye (ulovlige) subsidier til vindmøller, der dybest set er overflødige. Skal der i fremtiden alligevel vindmøller op, må disse opstilles efter nye regler med respekt for naboerne, og kun hvis lokalsamfundet ønsker det.

Af Tone Brix-Hansen, civiløkonom, formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, Engvej 6, Stege 

Bragt i  Jyllands-Posten 19/7 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar