• søndag , 25 februar 2024

Debat: Ikke flere vindmøller på land, tak!

I et debatindlæg den 14/7 skrev tre venstre-medlemmer fra Lollands byrådsgruppe, at de ikke kan anbefale flere mølleprojekter, før de kan sikre et lokalt ejerskab og får ændret på det vanvittige afgiftssystem. Under valgkampen gav MF(V) Marcus Knuth udtryk for, at han var imod flere landbaserede vindmøller. Bl.a. derfor var det overraskende, at Henrik Høegh (V) – formand for teknik og miljøudvalget i Lolland Kommune – i Folketidende den 13. august gav udtryk for, at man nok kunne finde nogle vindmøllepladser mere, hvis der bare fulgte nogle fordele i form af billig strøm, arbejdspladser eller andre goder med i købet. Mon ikke udtalelsen kom i forbindelse med det fine besøg fra hovedstaden?

Før valget tilkendegav Venstre, at vindmøllebekendtgørelsen skulle have et servicecheck, fordi vindmøllenaboerne ikke var godt nok beskyttede, og det forlød også, at partiet ønskede ”grøn realisme”. Alt sammen meget sympatisk – men hvad sker der på området? Hvor langt er partiet kommet i den henseende? Hvad vil Venstre egentlig?

Af Folketidendes artikel fremgår det desuden, at Københavns Kommune har problemer med at finde pladser til opstilling af vindmøller på grund af folkelig modstand. Derfor har hovedstadskommunen, med overborgmester Frank Jensen i spidsen et rigtig godt øje til Lolland Kommune, hvor borgernes holdning til de mange vindmølleplaceringer tilsyneladende ikke har den store betydning.

Det var faktisk pinligt at se indslaget på TV Øst med forbrødringen mellem overborgmester Frank Jensen, København og borgmester Holger Rasmussen, Lolland Kommune foran Knuthenborgmøllerne, der som bekendt blev rejst på trods af en storm af naboprotester.

Hvis en kommune ikke selv kan opstille møller på grund af protester, burde den i stedet for at sende ”aben” videre til andre kommuner, arbejde for, at vindmøllerne kom langt ud på havet, hvor de ikke generer nogen eller nedbringe energibehovet ved investeringer i egen kommune. Det Københavns Kommune nu har gang i er ganske enkelt ikke OK.

I Folketidendes artikel havde der desværre indsneget sig en væsentlig fejl, nemlig at målet om en øget vindmølleeffekt på 500 MW i 2020, ikke var nået, og at staten derfor ønsker, at der bliver opstillet endnu flere møller. Men målet er for længst nået – så den begrundelse er altså fuldstændig forkert. Den bidrager blot til at give borgerne indtryk af, at endnu flere møller er en tvingende nødvendighed! Det er de langtfra!
Energi-, Forsynings – og Klimaminister Lars Christian Lilleholt udtrykte i forbindelse med balladen om de kystnære møller, at investorerne måtte finde placering af kystnære vindmølleparker på steder, hvor borgerne ønsker dem. Det må formodentlig også gælde for placering af landvindmøller, eller hvad?

Vi er en del borgere, der tror, at det bliver overordentlig vanskeligt at finde steder i Lolland Kommune, hvor man kan finde opbakning fra de nærboende naboer. Thi her er der allerede placeret mange møller i strid med naboernes ønsker.
I Kappel kæmpes der på 10. år imod de såkaldte testvindmøller (profitmøller) som vil blive placeret på et alt for lille område og meget tæt på naboerne. Her kommer naboerne for alvor til at lide under de enorme vindmøllers støj, skyggekast og blink. De eneste, der får noget ud af dette overgreb på mennesker og landskab, er investorerne og lodsejerne, der kommer til at tjene fedt på, at borgerne i området trynes – vel at mærke med et flertal af kommunalpolitikernes velsignelse, og hvem er investorerne egentlig?

Vindmøller producerer strøm som vinden blæser. Den 9/7 var vindmølleproduktionen af el oppe på 140 % af elforbruget. Så ved den lejlighed måtte vi eksportere strøm for næsten ingenting.

Den 9/8 tegnede vindmøllestrømmen sig for blot ca. 5 % af elforbruget, fordi det ikke blæste. Og her måtte vi så købe strøm udefra i dyre domme. I vindstille vejr kommer den strøm, vi køber, fra både kul, olie og atomkraft. Men uanset hvad, er mølleinvestorerne sikre på statstilskud, så de er ikke så bedrøvede af den grund.

Hvis der overhovedet skal rejses flere vindmøller skal det være langt ude på havet. Der blæser det mere – og her generer de ikke naboerne.

På Kappelgruppens vegne Rita Petersen, Gottesgabe Strandvej 4, 4900 Nakskov og Kirsten Nielsen, Engestoftevej 64, 4990 Sakskøbing

Bragt i Folketidende den 19/8 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar