• søndag , 1 oktober 2023

“Atter gang i møllerne” i Hjørring Kommune og Kammeradvokatens notat om erstatningsansvar

2014-08-30, Nordjyske                                                                Allan Vinding Sørensens artikel

erstatning uden for kontrakt                                                       Juridisk forklaring om culpareglen

notat_fra_kammeradvokaten_om_erstatningsansvar         Kammeradvokatens konklusion og forbehold

 

Hjørring Kommune har besluttet at fortsætte med vindmølleplanlægningen, lige efter regeringens inderlige ønske, men i det mindste blev der aftalt en mindsteafstand på 1,5 km i “støjfølsomme områder”. Om det er nok til at beskytte naboer rundt omkring i landet, vides ikke. Ingen myndighed i Danmark har gjort sig den ulejlighed at undersøge det. Lavfrekvent og infralyd bliver som bekendt  ikke målt og eksperter som Prof. Henrik Møller bliver ikke hørt.

Men tænk engang, hvis der var noget ved det alligevel? Danske Vestas har invaderet hele verden med sine energi-produktionsenheder, sine vindkraftværker i mange udgaver. Tænk, hvilken katastrofe det kunne udløse, hvis der kom et astronomisk erstaningskrav for opståede skader på mennesker og dyr?

Journalisten Allan Vinding skriver i sin artikel: “Kammeradvokaten har fastslået, at kommunerne aldrig kan blive erstatningspligtige…”

Men når man nærlæser notatet, ser det slet ikke så entydigt ud. Helt i starten på side 2 under INDLEDNING OG KONKLUSION, findes der nogle forbehold:

“Det er min konklusion, at…

og under punkt 4 afsnit 4 – 6 står der: “et erstatningsansvar bl.a. kan komme på tale, hvis myndighederne bevidst tilbageholder viden, bevidst forvansker eller videregiver urigtige oplysninger eller holder sig i bevidst uvidenhed om forhold, som de burde være bekendt med, og

det ligger uden for  mit område at vurdere de miljøfaglige aspekter af støj fra vindmøller, men jeg har ikke grundlag for at antage, at Miljøstyrelsen eller kommunerne i deres administration tilbageholder oplysninger eller baserer sig på urigtige oplysninger og viden.

Det bemærkes, at dette notat alene behandler spørgsmålet om et erstaningsansvar for Miljøstyrelsen og kommunerne som følge af den planlagte undersøgelse og ikke inddrager f.eks. opstillerens eller ejerens forpligtelser efter VE-loven eller den almindelige naboret. Endelig skal det understreges, at selv om en undersøgelse måtte vise, at der er værre helbredseffekter ved at bo tæt på vindmøller end antaget i dag, er det i sidste ende et politisk spørgsmål, hvilke støjgrænser der på baggrund af undersøgelsen skal gælde for vindmøller fremover. Konsekvenserne af undersøgelsens resultater må man således forholde sig til, når de foreligger.”

Kammeradvokaten synes helt åbenlyst ikke at vide (endnu), at Miljøstyrelsen med vilje har TILBAGEHOLDT VIDEN OG INFORMATIONER for folketingets politikere, da støjbekendtgørelsen skulle revideres. Miljøstyrelsen har lavet hemmelige aftaler ved fortrolige møder med vindindustrien og sørget for, at Aalborg Universitets støjforskeres ekspertise blev forkastet. Dokumentationen ligger lige så bekvemt på Folketingets hjemmeside og kan – af venlige og servicemindede borgere – printes ud til Danmarks politikere i hele kongeriget og sendes med Post Danmark eller per mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar