• mandag , 20 marts 2023

Vi alene vide – vi ved ikke noget – og det må de andre heller ikke, Sundhedsstyrelsens Hilde Ballings dom over international forskning

Her kan læses, hvad Danmarks egen Hilde Balling fra Miljøministeriet mener om internationale forskeres arbejde, der omhandler støj fra vindmøller og helbredsrisici:

vurdering af litteraturliste

At Hilde Balling ikke har lyst til at stille op til et interview kan læses her:

Dagbladenes Bureau Det er ikke vores ansvar

Her er en samling af dokumenter, der belyser danske ministeriers uvilje mod at indrømme, at der må være et eller andet galt:

1165314

Her er Miljøstyrelsens “Temanummer om helbredseffekter af vedvarende energi” fra 2011, hvor vindmøllestøj har fået en lille bitte spalte helt sidst i dette temanummer på side 58, hvor Mads Klokker fra Rigshospitalet udtaler sig med ganske få ord, hvad han mener. Han har ikke tilføjet nogen som helst litteraturliste til sin korte bemærkning om emnet, men der findes dog helt til sidst en reference til en “Expert meeting” i Utrecht, “The role of noise”, der fandt sted i oktober 2010. Det kalder vi dansk ekspertise i vindmøllestøj. Bravo. Det bliver internationale videnskabsfolk nok imponerede over, når Danmark nu er foregangsland for vedvarende energi.

msS0111

Og vi spørger os endnu engang: Hvornår vil det gå op for Danmarks politikere og  myndigheder, at de håner helt åbenlyst deres egne landsmænd og deres medmennesker i hele verden, der vitterligt er kommet i nød på grund af en favoriseret industri, der har en helt uhyrlig magt over lovgivningen og som har placeret sine venner rundt omkring i de relevante organisationer?

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar