Det er ikke vores ansvar

Kæmpevindmøller 4: Sundhedsstyrelsen nægter at stille op til interview om en eventuel sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsgener


Tekst: Berit Holbek Jensen


Vi ville gerne have talt med Sundhedsstyrelsen om sundhedsricisi forbundet med vindmøllestøj, men trods flere henvendelser har vi kun fået en slags skriftligt svar tilbage. Hér understreger læge Hilde Balling, at »vindmøllestøj hører under Miljøministeriets resssortområde«.

På et konkret spørgsmål om, hvorvidt styrelsen kan sige med sikkerhed, at man ikke bliver syg af at bo tæt på de nye 2MW eller større vindmøller, svarer Hilde Balling hverken ja eller nej.

Hun forklarer, at der er fundet sammenhænge mellem vindmøllestøj og »selvoplevede støjgener«, og mellem støjgener og stress-symptomer, og at stress udløst af trafikstøj og mulige søvnforstyrrelser menes at kunne give hjerte-kar-lidelser. Om det også gælder ved langvarig udsættelse for vindmøllestøj er ikke undersøgt, oplyser hun, og det kan »derfor ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt."


Et rask overblik

Til kritikken af, at det eneste »studie« af sammenhængen mellem vindmøllestøj og sundhedsricisi, Sundhedsstyrelsen har sat sit navn på, er lavet af et privat ingeniørfirma med tætte forbindelser til vindmølleindustrien - og uden deltagelse af en eneste lægefaglig ekspert - forklarer Hilde Balling, at man skulle have »et hurtigt overblik«, og at rapporten »ikke er udtømmende«.

Hun gør det dog samtidig klart, at Sundhedstyrelsen ikke har nogen planer om at gennemføre nye litteraturstudier på området.

»Der kan naturligvis senere vise sig at være negative helbredseffekter af vindmøllestøj. Men så længe vi ikke er i besiddelse af en sådan viden, må vi forholde os til den eksisterende viden. Såfremt der måtte opstå afgørende ny viden, vil Sundhedsstyrelsen tage sin vurdering op til fornyet overvejelse," lyder det fra Hilde Balling.

skrevet d.04 Dec, 2012

Seneste Samfund

Tag godt imod polakkerne

Det kan ikke betale sig at gå og hade østarbejderne, for det er ikke dem, der er skyld i, at danskere presses ned i løn. - Vend i stedet blikket mod himlen, hvor aktionærerne suser rundt i deres private jetfly, siger jord- og betonarbejder - og bestsellerforfatter - Jakob Mathiassen, der kalder til fornyet »klassekamp« på tværs af nationaliteter

skrevet d.14 Mar, 2014

Han har jo ikke noget tøj på!

Nøgenbadning har udløst krig på flere danske badestrande. Bare kroppe er ubehageligt for børnene, siger modstanderne. Det er de voksne, der ikke kan tåle synet af uhæmmet natur, hævder forsker

skrevet d.16 Aug, 2013

- Det er et følsomt område, man skærer i

Transkønnede 1: Hvis man vil kønsskifte-opereres på den danske stats regning, skal man først igennem et længere forløb med psykologsamtaler og lægevurderinger på Sexologisk Klinik i København. Alt for belastende, mener mange transkønnede. Sådan er vores guide-lines, lyder det fra klinikken, der dog fremover vil give flere lov til at komme under kniven

skrevet d.25 Feb, 2013

Vi er jo ikke så mange

Transkønnede 2: De transkønnede kæmper for en lovændring, der gør det muligt at skifte køn uden at skulle kastreres. Men det er svært at råbe politikerne op

skrevet d.25 Feb, 2013

Gå til arkivet