• onsdag , 6 december 2023

Kronik: Vi anker ikke – vi anklager

Skamstøtte. En dom afsagt i sagen om testcentret for vindmøller i Thy vil for eftertiden stå som en juridisk skamstøtte over centret og den politiske beslutningsproces, skriver Henrik Svanholm og Peter Skeel Hjorth. De efterlyser en forfatningsdomstol til de tilfælde, hvor borgerne kommer i klemme i forhold til myndighederne.

Ved en bevidst tilsidesættelse af fremlagt dokumentation har Vestre Landsret gjort sig skyldig i en fejlvurdering af EUs habitatdirektiv, der skal beskytte natur og borgere imod overgreb af myndigheder. Samtidig viser landsrettens dom fra 27. juni 2013 i den meget principielle retssag om testcentret for vindmøller i Østerild i Nordjylland, at retsvæsenet ikke kan håndtere komplicerede problemstillinger på en retfærdig måde, når staten er den ene part.

Læs hele kronikken fra den 20. august 2013 på www.b.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar