• søndag , 25 februar 2024

Kronik: Vindmøller fremmer folkesundheden

At ville forbyde vindmøller svarer til at forbyde mobiltelefoner, fordi de måske kan være skadelige.

Jo flere vindmøller der opstilles, jo færre mennesker vil lide en for tidlig død på grund af luftforurening – og jo mere vil samfundet spare på sundhedsbudgettet.

Denne væsentlige kendsgerning distraherer ikke Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Den kræver stop for yderligere udbygning af vindmøller på land med henvisning til, at der er risiko for helbredsrelaterede følgevirkninger af vindmøllestøj.

Læs hele kronikken fra d. 28. maj 2013 på www.politiken.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar