• søndag , 26 marts 2023

Vindkraft med lav genevirkning

En fokuseret indsats omkring fastlæggelse af et optimalt grundlag for lav-gene vindkraft til gavn for udbygning af vindkraft, produktion af vindmøller og lav gene effekt i de lokalsamfund, som bliver nabo til vindkraftfremstilling.

Både nationalt og globalt står lokal frygt for gener, økonomiske tab og helbredseffekter i vejen for en udbygning af vindkraften og derfor en langsommere implementering af produktion af energi fra vindmøller.

Nogle effekter er reelle og bør prioriteres højt ved planlægningen, mens andre er p.t. usikre eller udokumenterede. Der eksisterer dog ikke noget klart og underbygget billede.

Læs hele Deltas bidrag til INNO+ fra d. 5. marts 2013 på www.fivu.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar