• onsdag , 23 juni 2021

Det Radikale Venstre på uheldig slingrekurs i miljødebatten.

Af Henrik Svanholm, Landsforeningen for Bedre Miljø, Bygaden 29, 4320 Lejre St.

Det Radikale Venstres klima- og energiordfører Rasmus Helveg Petersen har overfor Dagbladet 15. ds. fremsat nogle forkerte påstande, der bryder med partiets hidtidige natur- og miljøpolitik. RHP er af mig gjort opmærksom på, at de internationalt anerkendte videnskabsmænd fra Aalborg Universitet ikke har kunnet støtte de gældende støjregler. Alligevel mener han, at vindmøller ikke er skadelige og at debatten er præget af myter og frygt. Han foreslå derfor, at staten eller kommunerne skal bruge flere penge på at oplyse om vindmøller. Når man ved, hvorledes De Radikale tidligere har beskrevet kvaliteten af den statslige oplysning på dette område, så kan man ikke have tillid til en nu helt modsat radikal opfattelse.

Det Radikale Venstre har i en betænkning, der blev offentliggjort d. 28. maj 2010 beskrevet indholdet og processen af den statslige information i et vindprojekt som skandaløs og af uhyre ringe kvalitet og af at være præget af et skrivebordsarbejde med ét formål : at legitimere placeringen af et industricenter i et naturområde og for at være baggrund for en offentlig debat, der reelt aldrig gav mulighed for at forkaste placeringen, altså en skueproces. Partiet mente, at den daværende regering og flertallet bag lovforslaget konsekvent havde negligeret hensyn til stilhed og natur. Nu da de radikale er kommet i regering, er tonerne helt anderledes og bekræfter, at partiet drejer rundt som en vejrhane.

Et af verdens mest ansete lægefaglige tidsskrifter British Medical Journal havde d. 8. marts 2012 en lederartikel med overskriften ”Wind Turbine Noise” og sendte et vigtigt signal : ”En stor mængde af dokumentation peger på, at vindmøller forstyrrer søvn og forringer sundhed ved afstande og eksterne støjniveauer, som er tilladt af myndighederne flere steder, inklusive Storbritannien. Søvnproblemer kan være et særligt problem for børn, og det kan få væsentlige virkninger for den offentlige sundhed”, kunne man læse i det respekterede tidsskrift.

Lyd firmaet Delta har i en rapport, der blev gennemført på meget kort tid og med et yderst begrænset litteraturstudie skrevet følgende ; ”Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en markant stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over støjgrænserne. Og støjgenen er større for vindmøller end for vejtrafik ved samme støjniveauer”. Sundhedsstyrelsen har valgt at overse dette og har dermed misinformeret danskerne om gener fra vindmøller. Det er veldokumenteret, at søvnforstyrrelse kan føre til sygdom.

Når man ved, at det er vindindustrien, der står bagved det stærkt omstridte sekretariat VidenOmVind og at sekretariatsleder Henrik Vinther har været politisk aktiv for de radikale, ser man nu, at Rasmus Helveg Petersen forsøger at fremme et politisk budskab på et usagligt grundlag. Når Dagbladet d. 15. ds. skriver, at vindmøller ikke skader huspriserne, er det et partsindlæg fra industriens side. Avisen citerer ukritisk et budskab fra vindmøllebranchen, der bygger på en rapport fra firmaet Wind 1 A/S. Dette firma udvikler vindmølleprojekter, hvorfor der ikke foreligger en stor sandhedsværdi i et udsagn om, at vindmøller ikke påvirker prisen på nærliggende ejendomme. Det er kendt, at prisen på huse i nærheden af vindmøller påvirkes negativt.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar