• tirsdag , 27 september 2022

Kronik: Vindmøllestrømmen skal bruges i Danmark

Hvis det skal lykkes Danmark at opfylde målsætningen om at formindske CO2-udslippet fra danske skorstene og udstødningsrør med 25 procent frem til 2020 og til nul i 2050, bliver der hårdt brug for vindkraften fra danske vindmøller i det danske energisystem.

Men den såkaldte ‘strategiske energiplanlægning’, som nu er overladt til kommunerne, inddrager overhovedet ikke en effektiv udnyttelse af vindkraften som en primær ressource i et moderniseret dansk energisystem, der kan holde samfundet i gang med et stadigt mindre forbrug af fossile brændsler.

Læs hele kronikken fra d. 21. juni 2012 på www.ing.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar