• søndag , 1 oktober 2023

Thisted: Videre med mølleplan

Kan arbejdet med Thisted Kommunes vindmølleplan fortsætte uden der er lavet beregninger af påvirkningen af den lavfrekvente støj hvor hvert af de syv områder, der indgår i planen. Målinger af lavfrekvent støj kan og skal i så fald først foreligge, når der skal udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse for hvert af de syv områder.

Læs hele artiklen fra d. 19. februar 2012 på www.thistednyt.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar