• fredag , 14 juni 2024

Kommunal energi i modvind

Tilbage i 2008 indgik KL – Kommunernes Landsforening en aftale med regeringen om, at kommunerne i 2010 henholdsvis 2011 skulle udpege områder i deres kommuneplaner til placering af vindmøller med en effekt på minimum 75 MW i hvert af årene. Ifølge et notat fra KL, By- og Landskabsstyrelsen, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening har kommunerne overholdt den aftale. Det skulle få de fleste til at tro, at vindenergien har medvind i landets kommuner, men det er ikke helt tilfældet.

Læs hele artiklen fra d. 22. marts 2011 på www.kommunenyt.dk

Relaterede indlæg

En kommentar

  1. Lars Klottrup
    23. marts 2011 at 11:37 Svar

    Da mange kommunalbestyrelser heldigvis tager deres ansvar for borgernes sundhed alvorligt ( Sundhedslovens § 119), er der primært brug for systematiske lægevidenskabelige undersøgelser af sundheden hos naboer til kæmpevindmøller i Danmark.
    Udenlandske undersøgelser tyder på, at det er skadeligt for helbredet at bo tættere på kæmpevindmøller end 1,5 til 2 kilometer. Før det er verificeret ved kliniske undersøgelser i Danmark af de mange naboer til kæmpevindmøller, der har helbredsproblemer, bør der ikke opføres kæmpevindmøller på land tættere end 2 kilometer på menneskelig beboelse.

Skriv en kommentar