• tirsdag , 23 juli 2024

DN Syddjurs: Noget betænkelighed ved at placere disse store møller i disse fine naturområder

D. 18. januar 2011 holdt Danmarks Naturfredningsfordening Syddjurs, klima-miljø-kommunal-gruppe møde, og vindmølleprojekterne i Syddjurs var på dagsordenen.

“Vi i DN mener fortsat ikke der er grund til, for så vidt angår hensynet til naturen, at gøre indsigelse overfor projektet. Om det så er godt for hele vindmøllesagen at lave disse projekter med ringe folkelig opbakning er en anden sag, Og der er også noget betænkelighed ved at placere disse store møller i disse fine naturområder. Vi har ingen indvendinger imod evt. at skærpe støjkravene.”

Læs hele referatet fra mødet d. 18. januar 2011 på www.dn.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar