• mandag , 27 september 2021

Referat af borgermøde den 14. september 2010 i Attrup forsamlingshus.

Lidt færre mødte op denne gang, men alle var til gengæld meget aktive og debatlystne. Vi havde således en rigtig god aften, i den forstand at mange bød konstruktivt ind, og der blev sat gode, nye initiativer igang.

Michael har taget initiativ til, at vi nu er indmeldt i ‘Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller’ (www.stilhed.eu). Michael har drøftet med foreningens formand Boye Jensen, hvordan man arbejder i lokalgruppen, og vi har fået foreningens anbefalinger til dette. Foreningen foreslår, at de 2 andre berørte områder (Skiffard og Skaføgård) også tilmelder sig og derved bliver synlige på foreningens kort over lokalgrupper i Danmark, da det vil styrke alles sag. Foreningen påpeger iøvrigt, at der er langt mere økonomi i havmøller end i møller på land. Havmøllerne er ganske vist dyrere at etablere, men er efterfølgende langt mere effektive og har lavere driftomkostninger.

Michael er desuden kommet med i en arbejdsgruppe under foreningen, som undersøger værdiforringelse af berørte ejendomme. Der findes ingen opgørelser på området, men meget tyder på, at ejendomme i nærmiljøer til kæmpevindmøller oplever et fald på 30-50% i værdi. Flere steder i pressen kan man da også læse, at der stort set ikke handles ejendomme som er naboer til kæmpevindmøller. Vi ser frem til at denne arbejdsgruppes resultater.

Jesper orienterede kort om hjemmesiden www.vinddebat.dk, hvor der siden lanceringen for en uge siden, er læst mere end 500 indlæg. Mandag d. 13. september lancerede vi en Facebook-side for vores borgergruppe, og håber af den vej at nå ud til endnu flere i lokalområdet.

Ole har haft kontakt til John Ensig fra Hadsten, som har deltaget aktivt i grupper som har fået stoppet en række projekter i Randers Kommune. Ole og Helle tager kontakt til John Engsig for en snak om hans erfaringer og anbefalinger. Ole har desuden haft kontakt til en række kommunalpolitikere. Fælles for de fleste af dem er, at de ikke kender noget til projektet. Peter foreslog, at vi inviterer politikere og presse ud til en gåtur i området, så de ved selvsyn kan konstatere hvor dårlig en placering Kærende er for vindmøller. Der var bred enighed om at det er en god ide, men at vi skal diskutere timingen i et sådan besøg.

Henning foreslog, at vi laver visualiseringer af de planlagte møller. Under en tur til Kolind havde Henning konstateret, at højspændingsmasterne, som står meget tæt på vindmøllernes planlagte placering, tydeligt kan ses fra visse dele af Kolind. Og disse master er kun 24 meter høje. Alle var enige om, at vi har behov for disse visualiseringer, og Henning og Jesper vil gå igang med at udarbejde disse, med hjælp fra kyndige specialister. Erling Salling Olesen fra ECOPartner, som har søgt om at måtte opstille møllerne i Kærende, fremviste på mødet på Ny Ryomgård, visualiseringer af møllerne. Dem er vi i besiddelse af, men må ikke offentliggøre dem, da de, iflg. Erling Salling Olesen, “ikke er endelige og 100% retvisende”.

Henning foreslog at man sender skrivelser direkte til de involverede lokalpolitikere – han blev suppleret med ideen om at brevene skal i avisen som åbne breve. Politikerne skal ikke have en undskylding for ikke at kende projektet og vide hvad vi står for. Vibeke foreslog at der etableres en folder som uddeles i lokalområdet, og som måske skal indeholde dele af det åbne brev. Alle var enige om, at begge dele er en god ide, og der blev nedsat arbejdsgrupper til begge formål.

Helle haft kontakt til Ornitoligisk forening, særligt i forhold til den røde glente. Helle fik navnene på fuglekyndige i området, som hun vil sætte i forbindelse med Ornitologisk forening.

Opsummering:
I løbet af mødet blev vi enige om følgende opgaver og arbejdsfordeling:
– Visualiseringer: Henning og Jesper
– Folder: Vibeke og Jesper
– Omdeling af folder: Hanne, Kirsten, Gurli m.fl.
– Læserbrev: Michael
– Kontakt til John Engsig for interview: Ole og Helle
– Invitation til besøg/åbent brev til politikerne: Niels, Harry og Michael
– Kontakt til lokalpresse/Lars Normann: Harry.

Vi blev desuden enige om, at vi i stedet for ugentlige møder for alle borgere må nøjes med møde ca. hver 14 dag, eller når vi har en dagsorden med meget nyt. Vi vil indkalde til møderne via alle de kanaler vi kan, primært hjemmesiden og lokalaviserne. Arbejdsgrupperne mødes hver tirsdag kl. 19 i forsamlingshuset.

Referent: Jesper.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar