• torsdag , 20 juni 2024

Links

På dansk:

Landkort til vindmølleplanlægning. Til hjælp for kommunernes planlægning for vindmøller har SNS gennemført en række beregninger af afstande til nærmeste beboelse.  Resultatet er kort over hvilke områder i Danmark der ligger henholdsvis mindst 400, 500 og 600 meter fra nærmeste beboelse.

Stamdataregister for Vindmøller ( Stamdataregisteret er et landsdækkende database, som omfatter alle danske elproducerende vindkraftanlæg. Her kan man finde oplysninger om vindmøllernes placering, størrelse og produktion)

Den Danske Forskningsdatabase giver adgang til at søge i 464.087 publikationer og forskningsresultater fra danske universiteter.

Store vindmøller i det åbne land. Rapporten er en del af det samlede arbejde under regeringens vindmølleudvalg, og har til formål at undersøge de problemstillinger, der har betydning for de landskabelige konsekvenser ved opstilling af store vindmøller.

Vindmøller med omtanke. Vindmøller Med Omtanke – en hjemmeside for en landsdækkende gruppe af borgere, der gerne ser vi går over til vedvarende energi, men som  imødegår en opstilling af vindmøller på naboernes og vor sårbare naturs bekostning. En hjemmeside med mange oplysninger om vindmøller, deres ydeevne, lovgivningen på området og meget andet.

Den Gode Proces. Folderen er udarbejdet som inspiration til at opnå en velfungerende langsigtet vindmølleplanlægning. Udarbejdet af Vindmølleindustrien i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Vindmølleforening.

Henrik Møller og Christian Sejer Pedersens rapport Lavfrekvent støj fra store vindmøller, 2010

Ikke på dansk:

Deltas rapport om lavfrekvent støj fra store vindmøller om lavfrekvent støj fra store vindmøller, november 2010

Europæisk platform mod vindmølleparker (EPAW)

Nordamerikansk platform mod vindkraft (NAPAW)

National Wind Watch

Elbranschens oberoende informationskanal

Lukket for kommentarer.