• søndag , 21 april 2024

Debat: Vindmøllepenge gør døv

Medejer af Rens Hedegård Vindkraft I/S, Paul W. Dall, beder i sit indlæg 20. maj Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller om svar på faktuelle spørgsmål.

Dall tror, at den pågående sundhedsundersøgelse vil finde, hvor mange, der har taget skade af at bo inden for støjgrænsen. Det er forkert. Er disse møller lovligt opført, bor der netop ingen mennesker inden for støjgrænsen. Det, man i første omgang undersøger, er, om mennesker er døde eller har været indlagt med hjertekarsygdomme. Om mennesker er døde eller ej, er næppe en rimelig målestok for et acceptabelt støjniveau, hvilket er årsagen til, at man har udvidet undersøgelsen. Et andet problem med en sådan registerundersøgelse er, at man aldrig fanger de mennesker, der går med uopdaget sukkersyge eller forhøjet blodtryk.

*

Lægeforeningen kalder undersøgelsen en eklatant misforståelse: En enkelt befolkningsundersøgelse af den type, der er planlagt, vil aldrig alene kunne besvare et sådant spørgsmål med sikkerhed, men vil altid efterfølgende skulle bekræftes af andre undersøgelser, før man med rimelig sikkerhed vil kunne udtale sig om tilstedeværelse eller fravær af helbredsskader.

At vindmøllestøj er betydeligt mere generende end trafikstøj, fremhæves at Miljøstyrelsens referencelaboratorium, der baserer deres viden på undersøgelser som offentliggjort i A comparison between exposure-response relationships for wind turbine annoyance and annoyance due to other noise sources., J. Acoust. Soc. Am. 130 (6), December 2011. Dersom P. Dall i fremtiden ønsker at undgå at vildlede avislæseren, er han velkommen til at melde sig ind i Landsforeningen, hvor han efterfølgende kan trække på den dokumentation, som foreningen bygger sin viden på.

Af Karsten Drøjdal, næstformand i Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, Tranbjergvej 19, Årre, Varde.

Bragt i JydskeVestkysten den 4. juni 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar